Sign In

GIAO BAN CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TỐ TỤNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

21/07/2023

GIAO BAN CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TỐ TỤNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, ngày 20/7/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2023.  
Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh; Phóng viên Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Lai Châu đưa tin về hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh; Phóng viên Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Lai Châu đưa tin về hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp 6 tháng cuối năm của Liên ngành các cơ quan tố tụng tỉnh Lai Châu. Báo cáo trình bày tại Hội nghị nêu rõ:  Trong kỳ, các cơ quan tố tụng tỉnh cơ bản đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo chương trình, quy chế phối hợp đã đề ra. Tiến độ, chất lượng các hoạt động cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện, tố cáo xuất phát từ những sai sót trong hoạt động tư pháp… từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
          Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đánh giá sâu và bổ sung kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp trong tất cả các lĩnh vực, từ tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đến điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…, đa số các ý kiến cơ bản đều nhất trí cao với các nội dung nêu trong báo cáo.

 
Đồng chí: Nguyễn Duy Phiên, đại diện Cục thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu
phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận và nhất trí đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ phối hợp giữa các ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan tố tụng tỉnh Lai Châu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của từng ngành; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT-TU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Chỉ thị số 18 ngày 12/5/2023 của BanThường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, quản lý tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật”; Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành cấp huyện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ từng ngành và liên ngành; Tích cực kiện toàn tổ chức bộ máy; Tăng cường đào tạo, bổ sung đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp để đảm bảo tổ chức, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các ngành./.
 


Theo Phòng Nghiệp vụ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: