Sign In

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

16/05/2019

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
  Sáng ngày 14/5/2019, tại Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố quyết định số 1577-QĐ/TU ngày 02/5/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với các quy định của Trung ương ương đối với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.
Tại buổi làm việc đồng chí Trần Hữu Thọ - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với các quy định của Trung ương ương, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để tiếp tực triển khai thực hiện Nghị quyết ngày một chất lượng, hiệu quả hơn.

Các thành viên của Đoàn kiểm tra đã tiến hành đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết mà Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, xem xét các tài liệu liên quan, đồng thời có những ý kiến đề nghị giải trình, cũng như góp ý để Chi bộ hoàn thiện báo cáo.
          Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại 02 đơn vị trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh gồm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm.
          Thời gian làm việc của Đoàn Kiểm tra dự kiến từ ngày 14/5/2019 đến ngày 24/5/2019.
                                                                                                        Đặng Thị Kim - Chi bộ Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: