Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ BẢO LỘC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH CHO NGƯỜI MUA TRÚNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

17/06/2019

Thực hiện Bản án số 04/2013/KDTM-ST ngày 09/07/2013 của TAND TP Bảo Lộc, Bản án số 12/2013/KDTM-PT ngày 17/9/2013 của TAND tỉnh: Buộc Trần Mạnh Hùng, Vũ Thị Hoàng Yến, phải trả cho Ngân hàng Đầu tư Bảo Lộc số tiền 1.281.181.250 đ

Tiếp tục duy trì tài sản thế chấp thửa đất 570, tờ bản đồ số G.161.III, diện tích 240 m2, cùng tài sản gắn liền với đất. Chi cục đã ra Quyết Định số: 151/QĐ-CCTHA ngày 28/10/2013 cho thi hành bản án trên và buộc Trần Mạnh Hùng, Vũ Thị Hoàng Yến nộp 50.435.440đ tiền án phí.
Hết thời gian tự nguyện ,Chi cục đã thuyết phục và giáo dục nhiều lần nhưng ông không chấp hành. Ngày 13/12/2013 Chi cục cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền ông Hùng bà Yến thế chấp và thẩm định giá, bán đấu giá. Ngày 14/4/2017 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tỉnh Lâm Đồng, đã bán đấu giá thành toàn bộ tài sản nêu trên. Sau khi bán đấu giá ông Hùng , bà yến chống đối không thi hành giao tài sản, đồng thời ông, bà khiếu nại nhiều lần được Chi cục và Cục thi hành án tỉnh đã trả lời việc kê biên và bán đấu giá đúng quy định pháp luật. Ông Hùng , bà Yến tìm nhiều cách chống đối kéo dài việc thi hành án như: xây vách tường ngang không cho ai ra vào nhà bán đấu giá, dựng nhà tạm trước căn nhà bán đấu giá thành nhằm chống đối với cơ quan thi hành pháp luật.

                             

         Thấy vậy, vụ việc khó khăn, phức tạp, Chi cục Báo cáo Ban chỉ đạo THA thành phố và chỉ đạo cho cơ quan hành chính địa phương tháo dở căn nhà tạm xây dựng trái phép. Đồng thời Chi cục đã có kế hoạch cưỡng chế gởi Ban chỉ đạo, Công an thành phố và chính quyền địa phương. Được sự đồng tình Ban chỉ đạo, các ngành liên quan và lực lượng Công an thành phố, ngày 23/4/2019 Chi cục thi hành án dân sự đã tổ chức cưỡng chế giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua. Lực lượng Công an bảo vệ bố trí đầu đủ, nên gia đình ông Hùng, Yến và người thân không giám chống đối mà phải chấp hành cưỡng chế đến 15 giờ chiều cùng ngày Chi cục đã thực hiện xong cưỡng chế và giao nhà cho bên mua trúng đấu giá, đảm bảo quyền lợi của người mua tài sản trong thi hành án, đồng thời vụ việc kéo dài 2 năm chưa giao được tài sản đến nay đã thi hành xong, giảm đi vụ việc bán đấu giá chưa giao. Việc tổ chức thi hành án thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật đúng quy định của Hiến pháp “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. 
 
                                                                                                                                      Chấp hành viên
                                                                                                                                         Nguyễn Hiền
 


 

Các tin đã đưa ngày: