Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2020, triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021

31/12/2020

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2020 triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2021.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân tỉnh Lạng Sơn. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND của 22 xã, thị trấn trên địa bàn, cùng với công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc.
Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo THADS huyện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính được Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao; chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Chi cục THADS huyện để giải quyết những vụ việc còn vướng mắc, khó khăn và tổ chức thành công các vụ việc cưỡng chế thi hành án. Kết quả về việc đạt 96,28% trên tổng số việc có điều kiện thi hành (chỉ tiêu giao về việc 81%, vượt 15,28%) cụ thể đã thi hành xong 569 việc trên 591 việc có điều kiện thi hành; về tiền đạt 88,18% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành (chỉ tiêu giao về tiền 38,5%, vượt 49,68%) cụ thể đã thi hành xong 10.814.248.000,đ trên tổng số tiền 12.282.827.000,đ có điều kiện thi hành; Vượt so với năm 2019: tăng 1% tỷ lệ về việc, tăng 9 việc; giảm 2% tỷ lệ về tiền, số tiền thi hành được tăng 2.293.180.000,đ. Theo Bảng chấm điểm thi đua năm 2020 của Bộ Tư pháp, đơn vị được Cục THADS tỉnh Xếp hạng A và được tặng giấy khen Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Chi cục THADS huyện Cao Lộc là đơn vị dẫn đầu các huyện, thành phố).

Với vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Chi cục THADS đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo ban chỉ đạo THADS chỉ đạo, định hướng giải quyết những vụ việc phức tạp. Do vậy, trong năm 2020, trên địa bàn huyện không có vụ việc THADS bức xúc, kéo dài, vụ việc khiếu nại, tố cáo về THADS làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Phó Cục trưởng đã ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban Chỉ đạo THADS huyện trong năm 2020; Đồng chí đánh giá cao báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính cơ bản đã cụ thể, chi tiết, làm rõ được phương hướng nhiệm vụ trong năm tới. Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2021 đã phân công cụ thể nhiệm vụ, thời gian thực hiện, mức độ hoàn thành công việc cho từng đồng chí. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho đơn vị cố gắng phấn đấu tiếp tục duy trì hoàn thành tốt, xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm tới, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các việc thi hành án khó khăn, phức tạp... Đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện, và cấp ủy và lãnh đạo UBND của 22 các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp tốt, trách nhiệm trong các nội dung việc thi hành án có liên quan với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong công tác thi hành án. Tích cực tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện tăng cường công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy – UBND huyện và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như của địa phương. Phát huy kết quả đạt được của năm 2020, đồng chí đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Chi cục THADS huyện; Ban Chỉ đạo THADS huyện phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát tình hình thực tiễn tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc đề nghị cơ quan THADS huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS; phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS để giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ, việc thuộc phạm vi ngành mình quản lý.

Thay mặt cơ quan Thi hành án huyện Cao Lộc, đồng chí Phùng Xuân Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân huyện Cao Lộc phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và chỉ đạo của đồng chí Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS các giải pháp thi hành án hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành; cùng tập thể Chi cục Thi hành án dân huyện phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng như của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện giao.
 

Tác giả ảnh: Chi cục THADS huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn
Theo Chi cục THADS huyện Cao Lộc

Các tin đã đưa ngày: