Sign In

Công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

16/01/2023

Công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn
Ngày 12/01/2023, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lạng Sơn  đã tổ chức giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, chủ trì Hội nghị; đồng chí Lê Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Kế toán thuộc Cục THADS tỉnh Lạng Sơn.
   Trong Quý I năm 2023, công tác THADS trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS đạt tỷ lệ theo tiến độ.
   Số thụ lý mới:
2.868 việc tương ứng với 550.913.729.000 đồng. Số việc thi hành xong 757 việc, tương ứng với 80.852.755.000 đồng đạt tỷ lệ 38,62% về việc, 10,36% về tiền trên số có điều kiện thi hành (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 1,05% về việc, tăng 16,02% về số tiền đã thi hành xong); 
   
Về thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng: đã thi hành xong: Tổng số phải thi hành: 103 việc, tương ứng với số tiền là 606.712.265.000 đồng, chiếm tỷ lệ 3,64% về việc, 60,21% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn. Thi hành xong: 3 việc, thu được số tiền là 38.130.264.000 đồng, đạt tỷ lệ 4% về việc và 7,01% về tiền (giảm 10 việc tương ứng 8.965.241.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022)
    Tại Hội nghị, các đại biểu chủ yếu tập trung trao đổi, thảo luận về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS và đánh giá nguyên nhân, nêu ra phương hướng khắc phục trong việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trong Quý I năm 2023.
     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tài – Q. Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vượt khó thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị trong 3 tháng vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao trong năm 2023. Cụ thể, yêu cầu các đơn vị:

1. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS quán triệt Quyết định về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 tới toàn thể Chấp hành viên, công chức trong đơn vị để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
2. Đảm bảo thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác nghiệp vụ thi hành án; Tập trung thực hiện thu hồi các khoản tiền của án tín dụng, ngân hàng, phấn đấu vượt qua kết quả của năm 2022.
3. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động THADS để phục vụ người dân có hiệu quả.  Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo Chi cục giao ban với các Chấp hành viên; hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo Cục sẽ giao ban với các Chi cục  theo tuyến để bám sát việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các Chi cục. Lãnh đạo Cục duy trì giao ban đối với các Chi cục THADS thành phố, Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng.
4. Việc thẩm định giá, bán đấu giá phải thực hiện đúng tinh thần công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
5. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục phối hợp với các Chi cục đánh giá công tác phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, đưa ra đề xuất, kiến nghị để thực hiện sơ kết, tổng kết các Quy chế liên ngành, chuẩn bị ký lại các Chương trình phối hợp.
6. Nâng cao chất lượng tự kiểm tra, kiểm tra và hậu kiểm tra. Văn phòng Cục tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác kế toán tại các đơn vị. Các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra công tác kế toán, kết hợp với Kho bạc nhà nước cùng cấp lập danh sách các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước trong 05 năm gần nhất để đối chiếu với các biên lai, bảng kê tại đơn vị.
7. Chi cục trưởng thực hiện tiếp công dân ngay từ đầu, tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Phân công công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, nắm giữ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác tiếp công dân. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, tranh thủ ý kiến của Chấp hành viên để có biện pháp, cách thức giải quyết các vụ việc.
8. Giao phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu, rà soát, kiện toàn lãnh đạo các Phòng, các Chi cục để thực hiện điều động, biệt phái, luân chuyển đối với các đơn vị có lượng án lớn trong điều kiện nhất định. Tham mưu cho lãnh đạo Cục kiện toàn các vị trí còn thiếu để hoàn thiện việc quản lý, điều hành. Chú trọng kịp thời đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề, tham mưu để khen thưởng cho các công chức của các Sở, Ban, Ngành phối hợp trong công tác THADS.
9. Tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tại các đơn vị. Yêu cầu công chức, người lao động chấp hành nghiêm thời gian làm việc, quy chế làm viêc, kỷ luật lao động tại đơn vị. Quán triệt công chức, người lao động không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.
10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; cần quan tâm hơn nữa trong việc sử dụng các phần mềm liên quan tới công tác nghiệp vụ THADS. Tăng cường thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót, ngăn chặn không để xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức.
12. Các Chi cục THADS tổ chức Tết Nguyên đán 2023 đầy đủ, đầm ấm, tiết kiệm, không sử dụng xe công đi việc riêng và đi lễ hội. Phân công trực Tết bảo đảm an toàn trong đơn vị.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: