Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy biên lai

22/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy biên lai
Thực hiện Thông tư số Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ THADS; Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ THADS, chiều ngày 18/12/2023, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy hơn 580 quyển biên lai đã hết hạn lưu trữ và không còn hiệu lực sử dụng. Thành phần buổi tiêu hủy có đ/c Lê Văn Cường – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy và các đ/c là thành viên trong Hội đồng tiêu hủy.
Tại buổi tiêu hủy, đồng chí Lê Văn Cường thông qua Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai số 1426/QĐ – CTHADS ngày 14/12/2023. Theo đó, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn tiến hành tiêu hủy toàn bộ Số lượng Biên lai thu tiền thi hành án cũ, còn tồn chưa sử dụng đến hết ngày 31/10/2023 và không tiếp tục sử dụng tại các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Quyết định số 2030/2020/QĐ-BTP ngày 30/9/2020, bao gồm các loại C20-THA, C21-THA, C22-THA, C23-THA. Tổng số biên lai phải tiêu hủy là 29.280 số biên lai. Hình thức tiêu hủy gồm đốt và cắt xén.
Quá trình tiêu hủy biên lai được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Trong quá trình tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy đã đảm bảo yếu tố vệ sinh môi trường và vấn đề an ninh./

Tác giả ảnh: Hoàng Đài Trang
Theo Hoàng Đài Trang - VP Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: