Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Lạng Sơn: Hội nghị sinh hoạt và học tập chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ đảng”

04/05/2021

Chi bộ Cục THADS tỉnh Lạng Sơn: Hội nghị sinh hoạt và học tập chuyên đề “Công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ đảng”

      Ngày 29/4/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Dũng – Bí thư Chi bộ đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt và học tập chuyên đề: “Công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ đảng” của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Hội nghị đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và có nhiều ý kiến  đóng góp để làm rõ và nổi bật 06 (sáu) kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng và 5 (năm) bài học kinh nghiệm quý mà Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã đạt được trong nhiệm kỳ.

     Trên cơ sở những ý kiến nhận xét, đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ghi nhận, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng quán triệt những phương hướng, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII. Trong đó, đặc biệt lưu ý nội dung: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

     Kết thúc Hội nghị, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đảng viên có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.

Tác giả ảnh: Nguyễn Thị Mai Hương - Văn phòng Cục
Theo Nông Đức Duy - Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: