Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

06/06/2022

Chiều ngày 19/5/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Vi Thị Thảo, Thư ký thi hành án, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

 
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Vi Thị Thảo
 
     Buổi Lễ kết nạp được thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Vi Thị Thảo đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
     Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Phó bí thư Chi bộ, Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn chúc mừng đồng chí Vi Thị Thảo đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên giúp đỡ đồng chí Vi Thị Thảo trở thành đảng viên chính thức; đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, đảng viên mới Vi Thị Thảo tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sức trẻ cùng với đảng viên trong Chi bộ, xây dựng Chi bộ, cơ quan ngày càng vững mạnh.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin đã đưa ngày: