Sign In

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Bắc Hà tổng kết hoạt động năm 2020

28/12/2020

Ngày 22/12/2020, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh. Chủ trì hội nghị -đồng chí Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí là Thành viên Ban chỉ đạo.
 
Toàn cảnh hội nghị 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2021, kết quả công tác phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện với các cơ quan hữu quan; phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban chỉ đạo. Các báo cáo đã đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, kết quả  công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của Chi cục. Theo đó, năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã có nhiều cố gắng, đội ngũ công chức, nhất là Chấp hành viên tích cực ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành luôn bám sát kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; kết quả giải quyết thi hành án đều vượt các chỉ tiêu được giao. Công tác chỉ đạo phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường và phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án, các vụ việc đã được tập trung giải quyết dứt điểm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021: Duy trì hoạt động theo đúng quy chế, kế hoạch đã đề ra; chỉ đạo kịp thời tổ chức thi hành án các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo các ngành phối hợp tốt với Chi cục Thi hành án dân sự; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng pháp luật về thi hành án dân sự; chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án; xét miễn giảm thi hành án dân sự; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trong năm 2020 và đề nghị Ban chỉ đạo tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong năm 2021./.
KCH – Chi cục THADS huyện Bắc Hà

Các tin đã đưa ngày: