Sign In

VKSND huyện Bắc Hà kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Bắc Hà

22/06/2020

Nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc thực hiện các bản án, quyết định dân sự của Toà án, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân trên địa bàn. Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Hà đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà.
Đoàn kiểm sát trực tiếp gồm có đồng chí Tráng Seo Sử - Phó viện trưởng cùng các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà gồm có đồng chí Kiều Cao Hạnh - Chi cục trưởng, cùng toàn thể cán bộ, chấp hành viên trong Chi cục. Tại buổi làm việc đồng chí Tráng Seo Sử - Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định số 142/QĐ-VKS và kế hoạch số 143/KH-VKS ngày 04/6/2020 về việc “Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự” tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà. 
 
Quang cảnh buổi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Sau đó Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Hà đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/8/2019 đến 31/5/2020, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch.

 Trên cơ sở báo cáo của Chi cục, đoàn đã tiến hành kiểm sát toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác thi hành án của đơn vị: Hệ thống sổ; công tác báo cáo, thống kê thi hành án; công tác nhận bản án, quyết định của Tòa án; việc ra các quyết định về thi hành án; công tác rà soát, phân loại việc thi hành án có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành; công tác tổ chức thi hành án; công tác lập, bảo quản hồ sơ thi hành án; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; công tác thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự; xác nhận kết quả thi hành án…

 Qua công tác trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án của Chi cục, Đoàn trực tiếp kiểm sát đã đánh giá: Trong thời gian từ ngày 01/8/2019 đến 31/5/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà đã tổ chức, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ; Chi cục đã tiến hành lập, đưa vào sử dụng 21 loại sổ nghiệp vụ; khi phát sinh các vụ việc thi hành án đã lập 167 hồ sơ mới; các loại sổ sách, chứng từ kế toán nghiệp vụ đều được thực hiện đầy đủ; tài sản, vật chứng đều được giao nhận, bảo quản, xử lý đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác thi hành án dân sự tại Chi cục trong thời gian qua cũng vẫn còn một số hạn chế đó là có 02 hồ sơ về việc trả lại tiền cho đương sự Chấp hành viên còn chi trả chậm 05 ngày so với quy định. Đoàn trực tiếp kiểm sát thông qua biên bản đề nghị Chi cục tổ chức rút kinh nghiệm.

Thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà, đồng chí Kiều Cao Hạnh, Chi cục trưởng đã phát biểu tiếp thu và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự kỷ cương trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện./.
 KCH - Chi cục THADS huyện Bắc Hà.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: