Sign In

Tổng kết hoạt động BCĐ Thi hành án dân sự huyện năm 2023

05/12/2023

Ngày 28/11/2023, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) huyện Si Ma Cai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ Thi hành án dân sự huyện và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Huy Đàm, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai; Chủ trì Hội nghị đồng chí Lưu Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; tham dự có các đồng chí thành viên BCĐ; các cơ quan phối hợp trong huyện.
Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện được duy trì và thực hiện đúng theo quy chế; Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan trong công tác phối hợp với Chi cục THADS huyện; Ban chỉ đạo đã kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết 02 vụ việc thi hành án có khó khăn, vướng mắc vướng mắc, khó thi hành đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành dân sự, thi hành án hành chính năm 2023, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương.
Năm 2023, Ban chỉ đạo THADS huyện đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác thi hành án. Trong năm, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã thi hành xong 96/98 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 97,96%; về tiền đạt tỷ lệ 98,54 %. Sự phối hợp giữa Chi cục THADS huyện với các cơ quan, đơn vị được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Thi hành án dân sự vẫn còn những khó khăn như: Việc xác minh địa chỉ, nơi cư trú của người thi hành án khó thực hiện do đương sự không có chỗ ở ổn định, bỏ đi không rõ địa chỉ; một số người phải thi hành án không có thu nhập, tài sản, đang phải chấp hành hình phạt tù,…
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về đánh giá sát thực tiễn, khách quan kết quả công tác THADS đã đạt được năm 2023; những tồn tại, hạn chế, những việc chưa làm được; những bài học kinh nghiệm, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện trong thời gian tiếp theo. 


Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Chi cục THADS huyện đạt được trong công tác THADS năm 2023. Đồng chí yêu cầu Chi cục THADS huyện nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác phối hợp liên ngành; rà soát lại các vụ việc thi hành án chưa có điều kiện để lập hồ sơ xét miễn, giảm THA; kịp thời tham mưu, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc tổ chức thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn ở địa phương. 
 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác THADS năm 2024 đó là: Nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan thường trực BCĐ THADS huyện trong việc tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền về Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác THADS, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác THADS.

Đối với Chi cục THADS huyện: Cần xác định công tác THADS là nhiệm vụ quan trọng, căn cứ chỉ tiêu được giao năm 2024, triển khai giao đến các Chấp hành viên tổ chức thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Rà soát, lập danh sách những vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài; tổng hợp những vướng mắc trong công tác phối hợp, áp dụng pháp luật báo cáo Ban Chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND huyện Si Ma Cai về triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Chi cục THADS huyện; kiên quyết xử lý nghiêm Chấp hành viên, công chức vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp./.
                                                                                                                                       S.Q.D
                                                Chi cục THADS huyện Si Ma Cai

Các tin đã đưa ngày: