Sign In

Tổ chức đoàn thể tham gia công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

25/05/2020

Các tổ chức đoàn thể của Cục THADS tỉnh Lào Cai gồm có Công đoàn, Chi đoàn TNCSHCM, Chi hội Luật Gia, Chi hội Cựu chiến binh và Hội Chữ thập đỏ. Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể luôn thể hiện rõ nét vai trò, chức năng của mình với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 
Công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động công đoàn viên thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ lợi ích và quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết, gắn bó. Về công tác thanh niên: Ban Chấp hành Chi đoàn đã phát huy được vai trò trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tuyên truyền pháp luật, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác; đoàn viên thanh niên luôn chủ động trong học tập tin học, ngoại ngữ nhằm nâng cao kiến thức hỗ trợ hoạt động chuyên môn, đồng thời là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt, công tác tham gia xây dựng Đảng vững mạnh được Chi đoàn chú trọng thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực trong bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Chi đoàn đã giới thiệu kết nạp mới 3 đảng viên, giới thiệu 7 đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp Đảng viên mới. Tổ chức Đoàn thanh niên được củng cố, phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, được cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan ghi nhận và đánh giá cao. Về hoạt động của Chi hội Luật gia: Ngày càng đi vào chiều sâu, rõ nét và hiệu quả hơn, đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình thông qua hoạt động xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật, đặc biệt như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự,.... Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Chi hội quan tâm và các hội viên hưởng ứng tích cực hằng năm, nhất là tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật nói chung và về công tác thi hành án dân sự nói riêng; tham gia xây dựng Tủ sách pháp luật, các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh và niềm tin tưởng, khí thế mới sau thành công của Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoạt động của các tổ chức đoàn thể cơ quan sẽ tiếp tục đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
T.H

Các tin đã đưa ngày: