Sign In

Giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC tỉnh Lào Cai 9 tháng 2022

15/07/2022

Giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC tỉnh Lào Cai 9 tháng 2022
Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC tỉnh Lào Cai 9 tháng 2022 với thành phần tham dự là các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng do đồng chí Quyền Cục trưởng chủ trì đã nghiêm túc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác, kết quả thi hành xong về việc đạt 85,1%; về tiền đạt 28,7%/tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, đặc biệt số tiền thi hành xong 9 tháng năm 2022 tăng gần 14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. 
Đ/C Đặng Đình Sử Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Lào Cai phát biểu  thảo luận

Hội nghị cũng đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác thi hành án dân sự 3 tháng cuối năm 2022 như sau: i) Tiếp tục thực hiện 9 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1020 ngày 24/12/2021 của Tổng cục THADS trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao năm 2022. ii) Thường xuyên báo cáo, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục trao đổi, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh để theo dõi, nắm bắt, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, các vụ việc thi hành án trọng điểm. iii) Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, vụ việc có giá trị trên 50 triệu, các vụ việc trọng điểm, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc giao tài sản bán đấu giá thành. Giám sát chặt chẽ các vụ việc cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. iv) Củng cố, xây dựng công tác cán bộ. Phát huy vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. v) Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường kỹ năng đối thoại trực tiếp để không làm phát sinh thêm các vụ việc phức tạp. Khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm đã được phát hiện trong quá trình tiếp công dân. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn đề nghị, phản ánh, các vụ việc khiếu nại, tố cáo.
                                             VPC

Các tin đã đưa ngày: