Sign In

Chi cục THADS huyện Cần Đước thông báo bán đấu giá tài sản số 881/TB-CCTHADS ngày 04/12/2023 (05/12/2023)

QSDĐ thửa 2108 (mpt), thửa 4484, tờ bản đồ số 03, dt 3.147m2, đất LUC, tọa lạc tại ấp Nhà Trường, xã Tân Lân, Cần Đước, Long An của bà Nguyễn Thị Khoan

Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 2), số 885/TB.THADS ngày 05/12/2023 của CCTHADS huyện Cần Đước (05/12/2023)

Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn (ONT) thuộc thửa đất số 1481, tờ bản đồ số 03, diện tích 322m2; tọa lạc tại ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, do ông Phạm Văn Thu đứng tên Giấy CNQSDĐ số AK 956170 do UBND huyện Cần Đước cấp ngày 23/10/2007. Quyền sử dụng đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước (LUC) thuộc thửa đất số 5370, tờ bản đồ số 03, diện tích 1.474m2; tọa lạc tại ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, do ông Phạm Văn Thu đứng tên Giấy CNQSDĐ số AL 755941 do UBND huyện Cần Đước cấp ngày 02/01/2008. Công trình xây dựng trên đất (nhà riêng lẻ 1 tầng), vị trí thuộc thửa đất số 5370, tờ bản đồ số 03; tọa lạc tại ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Kết cấu: Móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch, sơn nước, nền gạch men, mái fibro xi măng, xà gồ gỗ, nhà vệ sinh bên trong, diện tích 159,93m2, năm xây dựng khoảng 2013. Theo mãnh trích đo địa chính số 01-2023 ngày 31/5/2023 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An duyệt. 

Chi cục THADSTP Tân An, Thông báo số: 1279/TB-THADS ngày 04/12/2023 về kết qua lựa chon tổ chức bán đấu giá vụ Mai Văn Hoàng Long (04/12/2023)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1122, tờ bản đồ số 3, (diện tích thực tế theo mảnh trích đo địa chính số 1124.2023 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 14/7/2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 21/7/2023 là 10051,5m2),  mục đích sử dụng: Đất LUC,  Địa chỉ thửa đất: xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An Thông báo Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành số 1246/TB-THADS ngày 28/11/2023 (30/11/2023)

Thông báo Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá  hoặc bán đấu giá không thành số 1246/TB-THADS ngày 28/11/2023 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An vụ ông Nguyễn Thành Đa, sinh năm 1956 và bà Võ Thị Ngọc Cúc, sinh năm 1960, cùng địa chỉ: số 39 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Các tin đã đưa ngày: