Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản số: 822/TB-CCTHADS ngày 28/8/2023 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An (29/08/2023)

Thông báo bán đấu giá tài sản số: 822/TB-CCTHADS ngày 28/8/2023 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An vụ Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xuất nhập khẩu Nguyễn Gia, địa chỉ: Số 55 đường 49, phường Bình Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Chi cục THADS thành phố Tân An, Thông báo số 822/TB-CCTHADS ngày 24/8/2023 bán đấu giá tài sản lần 3 vụ Hồ Tấn Phát, Huỳnh Thị Kim Phượng, QSDĐ tại xã Lợi Bình Nhơn (25/08/2023)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 6, diện tích 4821,2m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn,  Địa chỉ thửa đất: xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 599771, vào sổ cấp GCN số CS 04137 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 08/02/2018, ngày 16/01/2020 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân An xác nhận ông Hồ Tấn Phát và bà Huỳnh Thị Kim Phượng nhận chuyển nhượng. 
Vị trí tiếp giáp:Đông giáp: Rạch công cộng; Tây giáp: Thửa 1011, lối đi công cộng; Nam giáp: Thửa 1009, rạch công cộng; Bắc giáp: Rạch công cộng. 
Các tin đã đưa ngày: