Sign In

Thông báo số 992/TB-THADS ngày 22/5/2024 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá (Vụ Công ty Cổ phần dệt Long An) (22/05/2024)

Thông báo số 992/TB-THADS ngày 22/5/2024 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá (Vụ Công ty Cổ phần dệt Long An)

Chi cục THADS huyện Tân Thạnh, Thông báo số: 665/TB-CCTHADS ngày 20/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản Kê biên của hộ Kinh Doang Nguyên- Phát khu phố 3 thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. (22/05/2024)

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc thông báo số 610/TB-THADS ngày 20/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững II (lần 13) (21/05/2024)

Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
Tôm đông lạnh các loại gồm 27.666 thùng, tổng khối lượng lô hàng là 237.854,46 kg.
Tài sản trên đang được lưu kho bảo quản tại Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam; địa chỉ: Lô A1, Đường số 3, khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo Hợp đồng thuê kho và trông giữ hàng hóa thế chấp số 11/2018/HĐDV/PVB-CNCTO ngày 09/7/2018 giữa Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam với Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Âu Vững II và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
* Lưu ý: Tài sản được bán và giao theo hiện trạng thực tế (giao 27.666 thùng, không mở thùng, không cân khi giao nhận), người trúng đấu giá tự chịu toàn bộ chi phí bốc xếp, vận chuyển, các chi phí khác phát sinh (nếu có) và chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản.
Vì thời gian lưu kho đông lạnh đã lâu nên ảnh hưởng nhất định đến phẩm chất của lô tôm về tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, khách hàng tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trước pháp luật khi lưu thông lô tôm ra thị trường.

THÔNG BÁO Số: 598 /TB-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) ông Bùi Văn Thương, sinh năm 1967; bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1970; Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Tuấn) (21/05/2024)

THÔNG BÁO Số: 598 /TB-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) ông Bùi Văn Thương, sinh năm 1967; bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1970; Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Tuấn)

THÔNG BÁO Số: 598 /TB-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) ông Bùi Văn Thương, sinh năm 1967; bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1970; Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Tuấn) (21/05/2024)

THÔNG BÁO Số: 598 /TB-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5) ông Bùi Văn Thương, sinh năm 1967; bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1970; Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (CHV Tuấn)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (20/05/2024)

Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 03) đối với ông Nguyễn Hùng Vĩ, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú. Địa chỉ: ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
Các tin đã đưa ngày: