Sign In

Châu Thành: Hội nghị triển khai đợt cao điểm THADS năm 2022

08/04/2022

Châu Thành: Hội nghị triển khai đợt cao điểm THADS năm 2022
Vào ngày 06/4/2022, được sự quan tâm, chỉ đạo và đồng ý của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã tham mưu Ban chỉ đạo THADS huyện tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2022 (diễn ra từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/7/2022).
Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, lãnh đạo và công chức tư pháp phụ trách thi hành án các xã, thị trấn trong huyện.
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự năm 2022 và Kế hoạch công tác thi hành án năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, từ đầu niên độ Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã triển khai và nghiêm túc tập trung thực hiện và trên cơ sở đó nhằm huy động sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn trong huyện và đến thời điểm hiện tại, công tác thi hành án dân sự của huyện đã đạt được tỷ lệ 58,12%/82,5% về việc, 46,68%/50% về giá trị trên tổng số án có điều kiện thi hành.
Hội nghị thông qua Kế hoạch 789/KH-BCĐ.THADS ngày 30/3/2022 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện và phần phát biểu tham luận đóng góp ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong huyện. Phát biểu kết luận hội nghị ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã đánh giá cao kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022 và có chỉ đạo trong đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2022, theo đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn và MTTQ huyện cùng các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác vận động người phải thi hành án... giải quyết dứt điểm các vụ, việc còn tồn đọng và các vụ, việc có điều kiện thi hành, kiên quyết đưa ra cưỡng chế xử lý tài sản đối với các trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án. Song song đó, tăng cường kiện toàn công tác cán bộ thông qua việc giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức công vụ, ý thức kỷ cương, kiểm tra, giám sát và đảm bảo sự đoàn kết nội bộ trong tác nghiệp thi hành án trong thời gian tới.
Cùng với việc triển khai đợt cao điểm THADS và những giải pháp khác tin rằng trong thời gian tới, công tác THADS trên địa bàn huyện Châu Thàh đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ về THADS do Cục THADS tỉnh giao.

Các tin đã đưa ngày: