Sign In

Thủ Thừa: Tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu

28/02/2022

Thủ Thừa: Tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu
​Sáng ngày 24/02/2022, tại Khu xử lý rác xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, Chi cục THADS huyện Thủ Thừa phối hợp cùng BCĐ 389 tỉnh Long An xử lý thuốc lá điếu nhập lậu được tuyên tịch thu tiêu hủy trong các bản án hình sự.
Ông Huỳnh Văn Công, chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thủ Thừa làm chủ tịch hội đồng. Tham gia tiêu hủy còn có các đơn vị, Chi cục THADS huyện Bến Lức do ông Tô Minh Tâm – chức vụ: Phó Chi cục trưởng đại diện, Chi cục THADS thành phố Tân An do ông Nguyễn Hồng Đạm, chức vụ: Phó Chi cục trưởng đại diện. Ngoài ra còn có sự giám sát của đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Viện KSND các huyện, thành phố Tân An, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thủ Thừa, UBND xã Tân Thành và một số thành phần khác.Số lượng thuốc lá điếu nhập lậu được tiêu hủy trong ngày tổng cộng là: 43.458 bao (01 bao = 20 điếu), cụ thể: Chi cục THADS huyện Thủ Thừa có 36.988 bao, gồm: 13.988 bao JET, 2.000 bao HERO và 21.000 bao SCOTT trong 03 bản án hình sự. Chi cục THADS huyện Bến Lức có 3.000 bao hiệu BLACK DEVIL trong 01 bản án hình sự. Chi cục THADS thành phố Tân An có 3.470 bao, gồm 1.400 bao JET, 1.620 bao HERO, 450 bao SCOTT trong 02 bản án hình sự.
Hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra đầy đủ số lượng, chủng loại thuốc lá trước khi thực hiện việc tiêu hủy. Buổi tiêu hủy diễn ra đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng môi trường, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và sau khi tiêu hủy thuốc lá được đốt cháy hoàn toàn dưới sự giám sát của thành viên hội đồng tiêu hủy

Các tin đã đưa ngày: