Sign In

Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

12/01/2024

Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 11/01/2024, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Đến dự Hội nghị có đ/c Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS; đ/c Bùi Thị Bích Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2; đ/c Mai Văn Nhiều, UVBTV TU, PCT Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Lâm, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì hội nghị; lãnh đạo sở, ngành là thành viên BCĐTHADS tỉnh, Trưởng BCĐ THADS cấp huyện cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng 15 Chi cục THADS cấp huyện.

Tại Hội nghị, đ/c Bùi Phú Hưng, Phó Trưởng ban chỉ đạo THADS - Cục trưởng Cục THADS Long An thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác THADS, THAHC năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, công tác thi hành án dân sự, THAHC năm 2024 của BCĐ THADS tỉnh. Kết quả: tổng số việc phải thi hành là 27.410 việc, đã giải quyết xong 15.595 việc, đạt tỷ lệ 83,10 % (tăng 1,35%) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 0,5% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Tổng số tiền phải thi hành là 8.715.753.252.000 đồng, đã thi hành xong 1.193.750.653.000 đồng, đạt tỷ lệ 46,00% (tăng  0,92%) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 0,4% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.

Kết quả đạt được nêu trên, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có vai trò rất lớn của Ban chỉ đạo THADS 02 cấp hoạt động hiệu quả, cụ thể: Sau khi kết thúc niên độ công tác 2022, Thường trực BCĐTHADS tỉnh kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn số 1378-CV/TU ngày 14/10/2022 về việc lãnh đạo công tác THADS, THAHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thường trực Ban chỉ đạo THADS tỉnh, các huyện, thành phố Tân An và thị xã Kiến Tường kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo THADS cùng cấp mở các đợt cao điểm THADS, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia công tác thi hành án dân sự; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác THADS. Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh và cấp huyện hoạt động hiệu quả, kịp thời họp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án; thành viên Ban chỉ đạo THADS kết hợp công tác chuyên môn của ngành với kiểm tra công tác THADS ở địa bàn được phân công góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các Sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, cấp huyện, Tổ vận động THADS cấp xã thẳng thắn có nhiều ý kiến đóng góp tại cuộc họp về những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được, những mặt chưa được, đưa ra các biện pháp, giải pháp cho công tác phối hợp THADS năm 2024 ngày càng được hiệu quả hơn.Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS – đ/c Trần Thị Phương Hoa chúc mừng kết quả đạt được của BCĐ THADS tỉnh năm 2023, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, BCĐTHADS tỉnh, cấp huyện đã phối hợp chặt chẽ trong công tác THADS thời gian qua. Để công tác THADS đạt kết quả trong năm tới, đ/c Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đề nghị BCĐ THADS tỉnh nhận diện đầy đủ nguy cơ, thách thức, dự báo tình hình phát sinh, đề ra kế hoạch, biện pháp thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác THADS, HC, nhất là hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng cục THADS giao năm 2024.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Minh Lâm, UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt BCĐ THADS tỉnh đã biểu dương kết quả THADS, HC tỉnh đạt được. Năm 2023, diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những khó khăn, thách thức đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội trong đó đã ảnh hưởng đến kết quả công tác THADS, HC nhưng BCĐ THADS cấp tỉnh và cấp huyện đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, HC trên địa bàn tỉnh góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2023. Đ/c đánh giá cáo vai trò nỗ lực, phấn đấu của cơ quan THADS trong tỉnh và UBND địa phương trong công tác phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể các cấp cùng sở, ngành, địa phương trong công tác vận động THADS. Đề nghị Thường trực BCĐ THADS tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự hội nghị để hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch của BCĐ THADS tỉnh; đề nghị các sở, ngành có liên quan, BCĐ THADS cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp tốt với cơ quan THADS để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
 
Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng cục THADS và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trao các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ tặng cho 01 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tư pháp tặng cho 02 tập thể và 03 cá nhân có bề dày thành tích, đóng góp tích cực cho công tác THADS giai đoạn 1933-2023; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác phối hợp THADS năm 2023.

  

  

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: