Sign In

Tổng kết thi đua Khối các cơ quan Nội chính tỉnh Long An

12/01/2018

Ngày 11/01/2018 tại Cục THADS tỉnh Long An (khối trưởng khối thi đua ) đã tổ chức Tổng kết thi đua khối các cơ quan Nội chính Tỉnh Long An.
 

 
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua 06 cơ quan trong khối gồm: VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục THADS.

   
  
Kết quả Hội nghị đã bình chọn và đề nghị UBND tỉnh tặng 01 cờ thi đua đối với Công an tỉnh, tặng 02 bằng khen cho VKSND tỉnh và BCHQS tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: