Sign In

Cục THADS tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ THADS năm 2018

12/01/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị, được sự đồng ý của Tổng cục THADS cùng sự quan tâm phối hợp của Vụ Nghiệp vụ 1 - Tổng cục THADS, ngày 12/01/2018  Cục THADS tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ THADS năm 2018.
 

Triển khai các chuyên đề tập huấn, về phía Tổng cục THADS có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng vụ Nghiệp vụ 1; đồng chí Phan Huy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1 cùng các đồng chí Thẩm tra viên chính và Thẩm tra viên.
Về phía Cục THADS tỉnh Long An có đồng chí Nguyễn Văn Gấu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường cùng toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án trong toàn tỉnh.

   
  
Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 1 - Tổng cục THADS đã trình bày 05 chuyên đề (kỹ năng ra quyết định thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, kê biên tài sản, thanh toán tiền thi hành án, một số lưu ý trong việc hủy kết quả đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản) giúp Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký các cơ quan THADS trong tỉnh Long An nắm chắc, nắm sâu hơn về nghiệp vụ THADS để phục vụ tốt hơn cho công tác trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
 

Các tin đã đưa ngày: