Sign In

Cục THADS tỉnh Long An họp giao ban với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Long An

25/06/2018

Cục THADS tỉnh Long An họp giao ban với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Long An
Vào ngày 19 tháng 6 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức họp giao ban giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Long An
Đến dự và phát biểu tại cuộc họp giao ban có Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Long An và lãnh đạo các các Chi nhánh, Phòng giao dịch  Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Long An.
 Vào ngày 19 tháng 6 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức họp giao ban giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Long An
 Đến dự và phát biểu tại cuộc họp giao ban có Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Long An và lãnh đạo các các Chi nhánh, Phòng giao dịch  Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Long An.
 
 Thành phần Cục THADS tỉnh họp giao ban có Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Chấp hành viên Cục THADS tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước và thành phố Tân An.

 Kết quả THADS đối với các khoản thu cho Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2018 theo niên độ THADS: Tổng số việc thụ lý là 228 việc với số tiền là 147.205.443.000 đồng, trong đó: thi hành xong: 58 việc đạt tỷ lệ 25,44% tổng số việc phải thi hành và số tiền thu được là 53.742.035.000 đồng đạt tỷ lệ 36,51% tổng số tiền phải thi hành; còn lại 170 việc với số tiền 93.463.408.000 đồng đang tổ chức thi hành án, trong đó: đang thi hành 125 việc với số tiền 73.834.735.000 đồng, hoãn thi hành án 02 việc với số tiền 1.492.258.000 đồng, đang trong thời gian tự nguyện thi hành án 02 việc với số tiền 637.853.000 đồng, chưa có điều kiện thi hành án theo điều 44a là 41 việc với số tiền 17.104.894.000 đồng.
 Các ý kiến đóng góp của hệ thống Ngân hàng Agribank tỉnh, lãnh đạo Cục THADS tỉnh có giải đáp, tiếp thu, có chỉ đạo cho các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện.
 
Để tiếp tục có chuyển biến trong THADS đối với các khoản thu cho Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới:
- Các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng Agribank trong tỉnh trong công tác xác minh, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án.
- Chủ động phối hợp giữa cơ quan THADS trong tỉnh với các Ngân hàng Agribank trong tỉnh để kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc việc thi hành án, Các Chi cục THADS tham mưu Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo thi hành án nói chung, thi hành án liên quan đến các Ngân hàng Agribank trong tỉnh nói riêng, tháo gỡ kịp thời những vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài.
- Chấp hành viên không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng linh hoạt các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế bằng mọi cách giải quyết nhanh tài sản kê biên nhưng đúng theo quy định của Luật THADS. Chấp hành viên có kế hoạch cụ thể giải quyết các vụ việc phức tạp hoặc số tiền phải thi hành án lớn.
-  Lãnh đạo các cơ quan THADS trong tỉnh, Tổ chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng  tăng cường thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo giải quyết án có liên quan đến các Ngân hàng Agribank trong tỉnh Long An tại cơ sở, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo tạo thuận lợi cho việc thi hành án có kết quả trong thời gian tới.
Các Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Long An: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh trong giải quyết việc thi hành án, trong kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá; đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của Chấp hành viên trên cơ sở quy định của pháp luật Thi hành án dân sự.
 

Tác giả ảnh: Nguyễn Dương

Các tin đã đưa ngày: