Sign In

Tổng Cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác THADS 05 tháng đầu năm 2018 tại Long An

14/03/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục THADS, ngày 13/3/2018 Tổng cục THADS đến làm việc và kiểm tra công tác THADS 05 tháng đầu năm 2018 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục THADS.

 


Báo cáo Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường.
 

     

 


Sau khi nghe báo cáo của Cục THADS tỉnh Long An, ý kiến phát biểu của một số Chi cục trưởng, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục THADS, đồng chí  Nguyễn Văn Lực đánh giá công tác THADS tỉnh Long An nhiều việc, giá trị lớn, nhiều vụ khó khăn phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm (Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm có văn bản chỉ đạo công tác THADS ngay từ những ngày đầu năm 2018); CBCC, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh nỗ lực, cố gắng,…  Tuy nhiên, các cơ quan THADS trong tỉnh cần tích cực, nỗ lực hơn nữa trong việc áp dụng các giải pháp mang tính đột phá để đạt các chỉ tiêu trên giao.
 


Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường hứa quyết tâm hơn nữa trong 07 tháng còn lại của năm 2018 theo niên độ THADS nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
 

Các tin đã đưa ngày: