Sign In

Chi bộ Cơ sở Cục Thi hành án Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

15/12/2023

Thực hiện Quyết định kết nạp đảng viên số 1949-QĐ/ĐUK ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An, ngày 15 tháng 12 năm 2023, Chi bộ Cở sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 01 quần chúng ưu tú là đồng chí Phạm Thị Thanh Giang, sinh ngày 30/6/1992, hiện là Thư ký THADS thuộc Phòng Tổ chức Cán bộ Cục THADS tỉnh Long An.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Đồng chí Bùi Phú Hưng, Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Giang. Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới Phạm Thị Thanh Giang đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng.Thay mặt Chi bộ Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Bùi Phú Hưng, Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ và có đôi lời gửi đến đồng chí đảng viên mới cần tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phân công đảng viên chính thức Nguyễn Thị Hồng Nhiễm theo dõi, giúp đỡ đồng chí đảng viên mới. Đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị đồng chí Đảng viên mới cũng như các đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ của người đảng viên góp phần vào sự vững mạnh của Chi bộ Cở sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: