Sign In

Tân An: Thành lập Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án Thành phố Tân An

30/06/2023

Tân An: Thành lập Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án Thành phố Tân An
Chiều ngày 29/06/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Tân An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, sự nghiệp trực thuộc Thành ủy. Đến dự và trao quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, có bà Lê Thị Khuyên – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.
Theo Quyết định số 1206-QĐ/TU ngày 28/6/2023 của Thành ủy Tân An giải thể Chi bộ Tư pháp – Thi hành án và thành lập Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án Thành phố trực thuộc Thành ủy Tân An theo Quyết định số 1229-QĐ/TU ngày 28/6/2023 của Thành ủy Tân An, có 15 đảng viên chính thức, chỉ định Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí: Đồng chí Đặng Văn Vũ, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Tân An làm Bí thư Chi bộ; Đồng chí Đặng Văn Thạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Tân An làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Hồng Đạm, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Tân An làm Chi ủy viên Chi bộ.Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Khuyên – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong những năm qua đã chủ động tham mưu giúp Ban thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh về cơ sở pháp lý, sự cần thiết giải thể và thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố giúp cho các chi bộ Đảng hoạt động có tính chủ động, hiệu quả hơn, từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và đề nghị các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố mới được thành lập chủ động tiếp cận với chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng và ban hành nghị quyết, chương trình hành động tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên; khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của Chi bộ, trong đó phải quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.
Đồng thời, đồng chí Lê Thị Khuyên – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Thị Khuyên – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các chi bộ vừa được thành lập mới cần tập trung xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2025 của chi bộ để làm cơ sở tổ chức và duy trì các hoạt động của Chi bộ; quy định cụ thể chế độ, lề lối làm việc và các mối quan hệ công tác; thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đặc thù là các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thành phố đảm bảo phù hợp, bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ chính trị của chi bộ; Thực hiện tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo theo quy định; tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, nhất là đảng viên trẻ; đặc biệt, các chi bộ mới thành lập cần phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.
Theo Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Các tin đã đưa ngày: