Sign In

Vĩnh Hưng: Tổ chức cưỡng chế giao đất trên địa bàn xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng

12/04/2023

Vĩnh Hưng: Tổ chức cưỡng chế giao đất trên địa bàn xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng
Thực hiện tháng cao điểm vận động thi hành án năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Để thi hành bản án số 12/2020/DSST ngày 06/8/2020 của Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Hưng và Quyết định thi hành án số 35/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án đã thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật và đã tổ chức phối hợp cùng UBND xã Thái Trị cùng các ngành đoàn thể vận động nhưng đương sự cố tình không tự nguyện thi hành.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và thi hành Bản án, Quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, ngày 03/4/2023 Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất số 05/QĐ-CCTHADS đối với bà Trần Thị Hoa sinh năm 1968, địa chỉ ấp Thái Quang, xã Thái Trị.

Ngày 11/4/2023 Chấp hành viên CCTHADS huyện Vĩnh Hưng đã phối hợp cùng UBND xã Thái Trị cưỡng chế thành công giao 42m2 đất cho ông Lê Văn Phương địa chỉ ấp Thái Quang, xã Thái Trị.

Tuy diện tích và giá trị đất không lớn, nhưng đã nhiều năm vận động thuyết phục nhưng bà Hoa vẫn không tự nguyện thi hành nên Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Chi Cục THADS Vĩnh Hưng.

Các tin đã đưa ngày: