Sign In

Mộc Hóa: Tổ chức thành công đại hội Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

15/04/2023

Mộc Hóa: Tổ chức thành công đại hội Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 14/4/2023, Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có ông Cao Quốc Hiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Mộc Hóa và ông Nguyễn Huỳnh Thanh, Bí Thư Chi bô Phòng Tư pháp - Thi hành án cùng các công đoàn viên được triệu tập là cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại 02 cơ quan Phòng Tư pháp và Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Theo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án ghi nhận các kết quả đạt được trên các lĩnh vực, phong trào nhất là việc chăm lo đối với đoàn viên công đoàn, bên cạnh đó nghiêm túc nhìn nhận tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm từ đó dự báo tình hình trong 05 năm tới để phát huy kết quả, tiếp tục triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn, từ đó tạo niềm tin, khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, CB, CC, NLĐ và Nhân dân. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, CB, CC, NLĐ thuộc Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án tiếp tục phát huy những truyền thống, kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện.
Trong nhiệm kỳ qua có 01 Ủy viên thôi tham gia Ban Chấp hành do chuyển công tác. Công đoàn đã kịp thời tổ chức bầu bổ sung 01 Ủy viên. Đến cuối nhiệm kỳ đảm bảo 03 Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành hoạt động theo quy chế và duy trì sinh hoạt theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các chức năng của tổ chức Công đoàn.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028 theo đó tiếp tục duy trì số lượng 03 Ủy viên Ban Chấp hành như nhiệm kỳ trước và cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành tái cử đúng quy định gồm: ông Đặng Văn Lâm, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn, ông Võ Văn Tuấn đắc cử Phó Chủ tịch, bà Đào Thị Ngọc Hương đắc cử Uỷ viên BCH.

Đại hội Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án khóa II cũng đã tiến hành thủ tục thống nhất số lượng, danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Mộc Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đại biểu, trong đó có 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.Thay mặt Liên đoàn lao động huyện Mộc Hóa: ông Cao Quốc Hiệp, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà được giao phó.

Ông Đặng Văn Lâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tư pháp - Thi hành án khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp thu ý kiến chỉ đạo, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cam kết thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các tin đã đưa ngày: