Sign In

Hội nghị giao ban công tác THADS, HC Quý I năm 2021

15/01/2021

Hội nghị giao ban công tác THADS, HC Quý I năm 2021
Chiều ngày 14/01/2021, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I năm 2021 và nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tham dự Hội nghị. Về phía Cục THADS tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Đức – Quyền Cục trưởng, các đồng chí Phó cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.

Kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

- Kết quả thi hành về việc: Tổng số thụ lý: 3207 việc. Trong đó: số cũ chuyển sang (trừ số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1596 việc; số thụ lý mới 1611 việc, giảm 43 việc (giảm 2,6%) so với cùng kỳ năm 2020. Thi hành xong: 1278/2519 việc, giảm 47 việc (giảm 3,5%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 50,73% (giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2020). Số việc chuyển kỳ sau: 1904 việc.
 
- Kết quả thi hành về tiền: Tổng số tiền thụ lý: 621.040.926.000 đồng. Trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 509.586.987.000 đồng; số thụ lý mới: 111.453.939.000 đồng, giảm 1.054.291.722.000 đồng (giảm 90%) so với cùng kỳ năm 2020. Thi hành xong: 47.815.533.000 đồng/241.247.922.000 đồng, tăng 3.292.431.000 đồng (tăng 7,4%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 9,15% (tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020). Số tiền chuyển kỳ sau: 555.628.381.000 đồng.
 
Hội nghị cũng đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp công tác THADS, HC 9 tháng cuối năm 2021 như: Tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo….Tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh Nam Định.
 
Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng Cục trưởng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua./. 


Các tin đã đưa ngày: