Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

02/04/2021

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Thực hiện Chương trình công tác hàng năm của Ban chỉ đạo THADS tỉnh Nam Định. Chiều ngày 01/4/2021, tại Cục THADS tỉnh Nam Định, Ban chỉ đạo THADS tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đồng chủ trì. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc và các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh.
Trong năm 2020, Ban chỉ đạo THADS của tỉnh đã tập trung bám sát, trực tiếp chỉ dạo và tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan THADS. Nhìn chung các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp do cơ quan  THADS báo cáo đề xuất được Ban chỉ đạo quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và đứng pháp luật, đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, điển hình như: Vụ việc giữa bà Lưu Thị Trọng với UBND xã Hải Phú, ông Nguyễn Đức Cường, bà Phạm Thị Dần tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; vụ việc Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long; vụ việc tại số 85 Điện Biên ở thành phố Nam Định; một số vụ án tín dụng ngân hàng liên quan xử lý tài sản là các tàu cá tại huyện Hải Hậu.
 

(Đồng chí Nguyển Phùng Hoan - Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh Nam Định)

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá những kết quả của Ban chỉ đạo đã thực hiện trong năm qua ghi nhận sự phối hợp giữa các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo với các cơ quan THADS trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả. Đồng thời, để công tác THADS của tỉnh trong thời gian tới thực hiện có hiệu quả, yêu cầu cơ quan THADS cần phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 và Chỉ thị 09-CT/TU ngày 19/10/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nam Định và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; tập trung chỉ đạo phối hợp tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng năm 2020.

- Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, trả lời ý kiến của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc chỉ đạo tổ chức thi hành án dân sự tại từng địa phương theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra từ một đến hai đơn vị Ban chỉ đạo THADS cấp huyện về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo đối với công tác THADS.

 
(Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh)
 
Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chỉ đạo và đề nghị các cơ quan ban ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành án tại địa phương. Tham mưu UBND tỉnh quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo trên cơ sở Thông báo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo UBND tỉnh. Đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

Các tin đã đưa ngày: