Sign In

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định

08/04/2024

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định
Ngày 04/4/2024, đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC 06 tháng đầu năm và kết quả thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS. Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Tổng cục THADS có Lãnh đạo Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 3; về phía Cục THADS tỉnh Nam Định có tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nam Định, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục và Lãnh đạo của 10 Chi cục THADS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, Cục THADS tỉnh Nam Định đã báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm và việc tổ chức thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Đồng thời, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo. Về triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Cục THADS tỉnh Nam Định đã kịp thời tổ chức quán triệt, phổ biến, ban hành văn bản triển khai đến toàn thể công chức và người lao động tại các cơ quan THADS tỉnh Nam Định; thực hiện tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác và báo cáo kết quả về Tổng cục THADS theo đúng thời hạn yêu cầu.
Sau khi nghe Cục THADS tỉnh Nam Định, một số Chi cục THADS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh báo cáo, các ý kiến phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi chia sẻ với những khó khăn của cơ quan THADS tỉnh Nam Định như số tiền thụ lý mới tăng cao, biên chế tinh giản trong khi số lượng công việc tăng, gây áp lực về tiến độ và chất lượng giải quyết công việc. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất và biểu dương kết quả công tác 06 tháng đầu năm của tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Nam Định. Theo đó, kết quả về việc đạt 60,47% thuộc nhóm đứng đầu toàn quốc; kết quả trong thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng về việc, về tiền tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Cục THADS tỉnh Nam Định luôn quan tâm, tích cực bám sát các chủ trương, quy định của Đảng, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục để kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác năm, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến các Chi cục THADS trên địa bàn; chủ động đưa ra sáng kiến phù hợp với tình hình địa phương như lập danh sách các vụ việc thi hành án có giá trị lớn ảnh hưởng tới chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo giải quyết. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án trên địa bàn. Về việc thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ, Cục THADS tỉnh Nam Định đã chủ động, nghiêm túc thực hiện và báo cáo theo đúng tiến độ yêu cầu. Bên cạnh kết quả đạt được, Cục THADS Nam Định cũng còn hạn chế về kết quả thi hành về tiền, giải quyết vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng chưa cao.
Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS, THAHC, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao tại Công văn số 693-CV/BCSĐ, trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Cục THADS tỉnh Nam Định phát huy những ưu điểm, có giải pháp khắc phục triệt để hạn chế nêu trên; đồng thời, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định lưu ý tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

 
 
1. Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ:
- Thường xuyên rà soát, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch của Bộ, Ngành, chính quyền địa phương đề ra để triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác THADS, THAHC;
- Tăng cường chỉ đạo thi hành các vụ việc có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong; vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng; thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; vụ việc thi hành án có giá trị lớn ảnh hưởng tới chi tiêu để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp, đúng quy định;
- Tiếp tục tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS; các Chi cục chủ động tăng cường phát huy cơ chế phối hợp liên ngành tại địa phương để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, quan tâm hơn nữa đối với việc tổ chức thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót, vi phạm; giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến tài sản thi hành án;

- Chủ động báo cáo và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, trong đó, chú trọng việc tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án hành chính.
2. Về thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp:
- Tiếp tục xác định, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024; chỉ đạo của Tổng cục THADS tại các Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 và Công văn số 771/TCTHADS-GQKNTC ngày 29/02/2024;
- Thực hiện rà soát lại việc tự kiểm tra của Chi cục THADS các huyện, thành phố trên địa bàn đảm bảo chất lượng theo đúng chỉ đạo và đề cương hướng dẫn tại Công văn số 693-CV/BCSĐ;
- Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề đối với các lĩnh vực, đơn vị có nguy cơ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực;
- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra trên địa bàn tỉnh của Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, kết luận kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân, kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp, kết luận kiểm tra của Tổng cục THADS, Cục THADS; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân để xảy ra vi phạm.


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: