Sign In

Họp báo về công tác thi hành án dân sự, hành chính

20/02/2017

Họp báo về công tác thi hành án dân sự, hành chính
Ngày 16-2-2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức họp báo thông tin về công tác THADS, hành chính quý I-2017 triển khai nhiệm vụ quý II-2017.
Trong quý I-2017, cơ quan THADS tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả toàn ngành đã thi hành xong 1.163 việc/2.057 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 54,6%; thi hành xong 11 tỷ 182 triệu 369 nghìn đồng/122 tỷ 930 triệu 825 nghìn đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 9,10%. Kết quả thi hành án hành chính, đã thi hành xong 31 việc/33 việc phải tổ chức thi hành. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân luôn được lãnh đạo Cục THADS tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai nhằm nắm bắt, xử lý thông tin, hướng dẫn, giải thích quyền lợi và nghĩa vụ cho đương sự nắm rõ và chấp hành. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong THADS được thực hiện đồng bộ, hiệu quả… Trong quý II-2017, ngành THADS tỉnh tập trung quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi hành án, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là những vụ việc có khoản tiền phải thi hành án lớn liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân bảo đảm đúng thời hạn, trình tự theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính và theo dõi thi hành án hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong THADS. Đồng thời tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức chấp hành viên, chuẩn mực nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

( Đ/c Phạm Thị Đương - Cục trưởng Cục THADS trả lời phóng viên)
 
Việc tổ chức họp báo được đơn vị tổ chức định kỳ hằng quý nhằm chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nâng cao tính minh bạch trong tổ chức và hoạt động THADS. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác THADS, bảo đảm bản án có hiệu lực phải được chấp hành nghiêm chỉnh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.


Theo Văn Trọng - Báo Nam Định

Các tin đã đưa ngày: