Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018

25/12/2017

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018
Sáng ngày 22/12/2017 Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Đương – Cục trưởng, đồng chí Bùi Đức Vĩnh – Phó cục trưởng, đồng chí Đinh Thanh Sơn – Phó cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Cục, và các đồng chí Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.Trong năm 2017, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và kế hoạch của từng đơn vị, triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác THADS đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác Tổng cục THADS giao, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH tại địa phương. Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Đinh Thanh Sơn – Phó cục trưởng báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017. Báo cáo cũng nêu bật các kết quả đạt được trong năm 2017 của toàn tỉnh như sau:

+ Kết quả về việc: Đã giải quyết xong 4918/5422 việc, đạt tỷ lệ 90,7% (so với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự, vượt 17,7%) So với cùng kỳ năm 2016, tăng 414 việc ( 9,19%) và tăng 1,88% về tỷ lệ
+ Kết quả về tiền: Đã giải quyết xong đã giải quyết xong  102 tỷ 990 triệu 477 nghìn đồng/ 163 tỷ 702 triệu 787 nghìn đồng, đạt tỷ lệ  62,91% (so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao, vượt 30,91%) So với cùng kỳ năm 2016, tăng 64 tỷ 264 triệu 419 nghìn đồng ( 165,95%) và tăng 27,92% về tỷ lệ.
+ Kết quả giảm việc chuyển kỳ sau: Số việc chuyển kỳ sau 2181 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 504 việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (567 việc) giảm 63 việc ( -11,11%).
+ Kết quả giảm tiền chuyển kỳ sau: Số tiền chuyển kỳ sau 287 tỷ 311 triệu 287 nghìn đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 60 tỷ 712 triệu 310 nghìn  đồng, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 ( 71 tỷ 956 triệu 237 nghìn đồng) giảm 11 tỷ 243 triệu 927 nghìn đồng (-15,63%).
+ Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Đã giải quyết xong toàn bộ số đơn thư khiếu tố trong năm, cụ thể: 9 đơn/ 7 việc (trong đó, khiếu nại: 9 đơn/7 việc; tố cáo 0 đơn/0 việc), đạt tỷ lệ 100%.
 

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tham gia đã thảo luận sôi nổi, góp ý kiến, chia sẻ, trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Đương – Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác THADS năm 2017. Đồng thời đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhất định của những năm qua và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Về phương hướng nhiệm vụ 2018 cần: Cụ thể hóa các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhằm tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, những vụ việc có giá trị lớn. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan THADS trong toàn tỉnh với các ngành Công an, viện Kiểm sát, Tòa án… để thực hiện tốt công tác THADS. Chú trọng nâng cao chất lượng công vụ để nâng cao hơn nữa  hiệu quả công tác THADS trong năm 2018.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: