Sign In

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021

06/04/2021

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Chiều ngày 05/4/2021, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm năm 2021 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Cục trưởng chủ trì, tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.
Kết quả công tác THADS , theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:
Kết quả thi hành về việc: Tổng số thụ lý: 4261 việc. Trong đó: số cũ chuyển sang (trừ số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1573 việc; số thụ lý mới 2688 việc, giảm 107 việc (giảm 3,8%) so với cùng kỳ năm 2020. Thi hành xong: 2343/3523 việc có điều kiện thi hành, giảm 62 việc (giảm 2,6%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 66,51% (giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020). Số việc chuyển kỳ sau: 1881 việc.

Kết quả thi hành về tiền: Tổng số tiền thụ lý: 705.689.976.000 đồng. Trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 508.804.502.000 đồng; số thụ lý mới: 196.885.474.000 đồng, giảm 1.071.440.649.000 đồng (giảm 84,5%) so với cùng kỳ năm 2020. Thi hành xong: 79.221.122.000 đồng/285.867.354.000 đồng có điều kiện thi hành, tăng 9.856.336.000 đồng (tăng 14,2%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 27,71% (tăng 22,53% so với cùng kỳ năm 2020). Số tiền chuyển kỳ sau: 595.135.574.000 đồng.

Tại Hội nghị, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố báo cáo kết quả công tác của đơn vị mình từ đó nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó cũng nêu những biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án được giao.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác THADS 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhất định trong 6 tháng qua và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2021 cụ thể:
 
Một là, Thủ trưởng các cơ quan THADS nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả công việc của công chức, người lao động tại đơn vị.

Hai là, Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Chấp hành viên khẩn trương khắc phục những sai sót, tồn tại, hạn chế trong các Kết luận kiểm tra công tác THADS, hành chính, Thông báo kết quả phúc tra của Cục và các kiến nghị của cơ quan Viện Kiểm sát đã nêu.

Ba là, Chú trọng công tác xác minh phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện, bảo đảm chính xác, kịp thời. Hạn chế sai sót, bảo đảm tính khách quan, công khai trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.

Bốn là, Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành; tập trung quyết liệt thi hành án, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc tham nhũng-kinh tế, án liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng.

Năm là, Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, theo dõi án hành chính... đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sáu là, Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp. Tiếp tục duy trì công tác phối hợp liên ngành; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Khối Nội chính để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Bảy là, Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức; xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây sách nhiễu, tiêu cực hoặc có vi phạm trong thực thi công vụ.

Tám là, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện có hiệu quả phần mềm quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án, báo cáo thống kê và các phần mềm quản lý.


Theo Văn Phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: