Sign In

Chi cục THADS Tân Kỳ thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Thẩm định giá tài sản số 220/TB-CTHADS ngày 23/9/2021: Quyền sử dụng thửa đất 436, tờ bản đồ số 18, xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ.

23/09/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: