Sign In

Chi cục THADS Thị xã Cửa Lò thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 35/TB-CTHADS ngày 15/4/2022: Tài sản gồm 08 xe ô tô khách và 01 xe ô tô tải thuộc sở hữu của Công ty CP Lữ hành Du lịch Quốc tế Phúc Lợi, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

15/04/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: