Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 84/TB-CTHADS ngày 14/4/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 1780, Tờ bản đồ số 04, xóm Quyết Thành, Xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

14/04/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: