Sign In

Chi cục THADS Nghĩa Đàn thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 115/TB-CTHADS ngày 15/4/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 283, Tờ bản đồ số 11, xóm 10A, Xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

15/04/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: