Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 78/TB-CTHADS ngày 06/4/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 734, tờ bản đồ số 05 , xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

06/04/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: