Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 80/TB-CTHADS ngày 07/4/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 433, TBĐ 04, xóm Hải Đông, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

07/04/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: