Sign In

Đảng ủy, Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của tập thể, cá nhân lãnh đạo, cấp ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

02/12/2022

Đảng ủy, Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của tập thể, cá nhân lãnh đạo, cấp ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An
Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 24/10/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 và Hướng dẫn số 07- HD/ĐUK, ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ngày 02/12/2022, Đảng ủy, Cơ quan Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của tập thể, cá nhân lãnh đạo, cấp ủy Cục THADS tỉnh Nghệ An.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội, Đại diện BTV Tỉnh ủy Nghệ An có đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính; đồng chí Cao Nguyên Hùng, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và đồng chí Võ Thị Kim Dung, chuyên viên Ban Tuyên giáo, chuyên quản Đảng bộ Cục THADS tỉnh. Về phía Đảng ủy, Cơ quan Cục THADS tỉnh có đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng và các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và Trưởng các tổ chức đoàn thể.

     Toàn thể hội nghị
Thay mặt tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, đồng chí Phạm Quốc Nam đã báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, Đảng ủy Cục THADS tỉnh năm 2022. Theo đó năm 2022, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác THADS nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, tập thể  Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm hướng về cơ sở, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời phát huy vai trò của cá nhân các đồng chí lãnh đạo. Nhờ vậy, công tác THADS, hành chính toàn tỉnh tiếp tục được duy trì đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (vượt 3,32% về việc và 7,28% về tiền), nội bộ đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển. Với những kết quả trên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS dự kiến xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp. Bên cạnh các kết quả đạt được toàn diện trên các mặt, báo cáo cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm trong năm 2022, báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết quả khắc phục các hạn chế, tồn tại được chỉ ra tại đợt kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục năm 2022.
Hội nghị đã nghe 11 ý kiến đánh giá, trao đổi, góp ý của các đại biểu tham dự.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Hồ Lê Ngọc Hồ Lê Ngọc, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, thực hiện các quy trình kiểm điểm, thống nhất báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục THADS tiếp tục có sự đổi mới, quyết liệt, sâu sát, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2022. Các đồng chí đề nghị tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh trong năm 2023, tiếp tục có những giải pháp để khắc phục triệt để các tổn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại kỳ kiểm điểm; chú trọng công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; Tiếp tục chủ động tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất nhằm tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn.
Đối với phần kiểm điểm cá nhân, Hội nghị đã nghe đồng chí Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy, 02 đồng chí Phó cục trưởng và các đồng chí trong BCH Đảng ủy báo cáo kiểm điểm cá nhân năm 2022. Về cơ bản báo cáo kiểm điểm của các đồng chí đã nhận diện rõ các ưu điểm, các hạn chế, tổn tại của cá nhân gắn với các hạn chế, tồn tại của tập thể đã được chỉ ra đồng thời đề ra các phương hướng, giải pháp để khắc phục trong năm tới.
          Hội nghị đã biểu quyết thống nhất đề nghị BTV Tỉnh ủy xếp loại tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể Lãnh đạo Cục và xếp loại cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với đồng chí Cục trưởng, xếp loại cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với 02 đồng chí Phó cục trưởng năm 2022; Biểu quyết đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại tập thể Đảng bộ, tập thể Đảng ủy Cục THADS tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2022.
          Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Nam, bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh thay mặt tập thể, cá nhân kiểm điểm tiếp thu các nội dung góp ý của đại biểu tham dự Hội nghị. Trong năm 2023, tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và cá nhân các đồng chí trong tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, đoàn kết thống nhất, có những giải pháp quyết liệt, sáng tạo, đột phá để tổ chức và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
                                                                              Phan Nhung
                                                          Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: