Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024

15/04/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các Chi cục THADS và toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  
 
Sáng ngày 15/4/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các Chi cục THADS và toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
   
Dưới sự chủ trì của Đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, đồng chí Trần Công Hòa – Phó cục trưởng, đồng chí Vi Văn Nhung – Phó Cục trưởng, Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm, trao đổi các khó khăn, vướng mắc để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp giao năm 2024.
6 tháng đầu năm 2024,  trong điều kiện số lượng tiền thụ lý tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 20%), nhưng các cơ quan THADS hai cấp ở Nghệ An đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, bài bản bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp; tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành liên quan; xác định đúng trọng tâm trọng điểm là tập trung giải quyết các vụ việc án kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài có đơn thư khiếu nại để bám sát từng đơn vị, địa bàn, vụ việc, chỉ đạo Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành. Nhờ vậy, công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được kết quả tương đối khả quan: (i) toàn tỉnh đạt tỷ lệ 60,67% về việc, 29,98% về tiền (so với chỉ tiêu được giao đạt đã đạt 72,8/83,25% về việc và 64,1/46,75% về tiền), cao hơn mặt bằng chung toàn quốc 8,28% về việc, 9,71% về tiền (toàn quốc đạt 52,39% về việc, 20,27% về tiền. (ii) theo dõi 100% bản án, quyết định hành chính có nội dung theo dõi, đã thi hành xong 04/06 bản án hành chính; (iii) công tác kiểm tra và tự kiểm tra được tiến hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định; (iv) các mặt công tác khác cơ bản được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng tiến độ.  Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo; nội bộ đoàn kết, thống nhất.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn tồn tại như: Số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều 4.682 việc/1.069.003.810.000đ (so với năm 2023 tăng 369 việc/5.433.213.000đ). Một số vụ việc lớn ảnh hưởng đến chỉ tiêu, nhiệm vụ tiến độ thi hành vẫn còn chậm
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhằm khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 (nhất là 2 chỉ tiêu về việc, tiền), Hội nghị đã nghe 05 chuyên đề tham luận và  09 ý kiến phát biểu, trao đổi nêu các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tại đơn vị đồng thời thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vi Văn Nhung, Phó Cục trưởng đã quán triệt nội dung Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 và Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 liên quan đến hoạt động Thi hành án dân sự.
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng đã quán triệt Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ngành và địa phương về công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng (Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy định Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ;  Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án). Đánh giá kết quả công tác chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS và những giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An. Đồng chí yêu cầu Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp để chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS, nhất là hoạt động tổ chức thi hành án, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; công tác kế toán nghiệp vụ, quản lý tiền, tài sản, vật chứng thi hành án.
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, chủ trì đã nhấn mạnh: Dự báo 6 tháng cuối năm 2024 số lượng việc, tiền thụ lý tiếp tục tăng cao nhất là tiền (hiện nay đã thụ lý 01 việc với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng), tính chất phức tạp, tài sản bảo đảm giá trị thấp... cũng là thời gian diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, của ngành như kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Ngành. Vì thế, để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024, An cần có sự quyết tâm chính trị cao nhất, vượt qua các khó khăn thách thức, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị năm 2024, tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, vận dụng thực hiện tốt các quy chế phối hơp, tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả 11 nhóm nhiệm vụ, 04 giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực chuyên môn. Thực hiện tốt công tác chủ động phòng chống tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao công tác quản lý chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò nêu gương trên các lĩnh vực công tác của người đứng đầu trong đơn vị.
                                                                  Phan Thị Nhung
                                                        Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: