Sign In

Nghệ An, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp liên ngành về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn.

20/05/2024

Nghệ An, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp liên ngành về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn.
Tham dự Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo TAND tỉnh, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Tòa chuyên môn của 02 cơ quan Cục THADS tỉnh và TAND tỉnh. Đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Sáng ngày 20/5/2024, Cục Thi hành án (THADS) tỉnh và Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành số 500/QCPHLN- CTHADS-TAND ngày 29/4/2021 về công tác THADS.
Tham dự Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo TAND tỉnh, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Tòa chuyên môn của 02 cơ quan Cục THADS tỉnh và TAND tỉnh. Đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Trong 03 năm qua, mặc dù hai ngành hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị riêng được Đảng, Nhà nước giao phó. Tuy nhiên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và sự điều chỉnh trực tiếp từ phạm vi nội dung Quy chế số 500/QCPHLN, hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) và Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp ở Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét trong việc phối hợp về công tác THADS trên các mặt: (i) phối hợp trong chuyển giao bản án, quyết định; (ii) phối hợp trong giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định; (iii) phối hợp trong xét miễn, giảm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; (iv) phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc đương sự hoặc Chấp hành viên thực hiện khởi kiện phân chia tài sản chung theo Điều 74 luật THADS; (v) phối hợp trong vận động đương sự, bị cáo nộp án phí, tiền phạt và bồi thường khắc phục hậu quả trước và trong khi xét xử; (vi) Phối hợp trong giải quyết các vụ án có khó khăn vướng mắc khi thi hành án
 
Tại Hội nghị các đồng chí tham dự đã phát biểu, thảo luận tiếp tục đánh giá công tác phối hợp và nêu các khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn công tác của các cơ quan THADS và cơ quan TAND trên địa bàn tỉnh.
Kết luận Hội nghị các đồng chí chủ trì đã thống nhất các giải pháp chung để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành THADS và TAND trên địa bàn tỉnh Nghệ An:
Thứ nhất:  Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các nội dung phối hợp tại Quy chế số 500/QCPHLN trong hệ thống cơ quan Tòa án, THADS hai cấp. Cùng với đó, trên cơ sở đặc thù của từng địa phương các cơ quan chủ động có các giải pháp linh hoạt, phù hợp nhằm tăng cường và phát huy vai trò của mỗi đơn vị trong mối quan hệ phối hợp.
Thứ hai: Tập trung chỉ đạo thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp tốt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự để đương sự, công dân, cơ quan, tổ chức hiểu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị ở địa phương.
Thứ ba:  Tăng cường công tác thông tin, tổng hợp kết quả phối hợp, trong đó ưu tiên tập trung vào những khó khăn, vướng mắc để thống nhất trong việc tìm giải pháp giải quyết giữa cơ quan THADS và TAND nhằm nâng cao hiệu quả thi hành các bản án, quyết định trên địa bàn.
Thứ tư: TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh sẽ kịp thời có thông báo, chỉ đạo trong nội bộ hệ thống ngành những vấn đề liên quan đến công tác phối hợp ngay sau khi kết thúc Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế số 500/QCPHLN.
Thứ năm: Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế trong thực tiễn phối hợp, cùng với sự hoàn thiện của các quy định pháp luật có liên quan. Cục THADS tỉnh và TAND tỉnh sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế số 500/QCPHLN trong thời gian tới (dự kiến quý II năm 2026).
                                                                            Phan Thị Nhung
                                                                    Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: