Sign In

Thực hiện nhiều giải pháp để đạt chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

16/04/2024

Thực hiện nhiều giải pháp để đạt chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự  6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6 tháng đầu năm 2024, tình hình thụ lý giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự có chiều hướng tăng; phát sinh những vụ việc thi hành án có giá trị tiền phải thi hành lên đến nghìn tỷ đồng; số vụ việc thi hành án về lĩnh vực tín dụng ngân hàng, kinh doanh thương mại năm trước chuyển sang nhiều, trong khi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng tuy có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ nhưng vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thị trường giao dịch bất động sản vẫn chưa phục hồi dẫn đến những khó khăn trong thực hiện bán đấu giá tài sản thi hành án là bất động sản; nhiều vụ việc thông báo đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người tham gia.v.v.
Trước tình hình đó, với phương trâm chủ động trong triển khai nhiệm vụ, dự báo sát đúng những khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác THADS năm 2024 trên địa bàn tỉnh, các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đảm bảo việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật được kịp thời, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với nhiều giải pháp cụ thể cho từng tháng, từng quý để đạt được kế hoạch chỉ tiêu, đó là bước vào những ngày đầu của năm công tác 2024, Cục THADS tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác[1] trong đó tập trung chỉ đạo rà soát các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành của năm trước chuyển sang để lên kế hoạch xác minh, tổ chức thi hành án ngay trong quý I, nhất là những vụ việc phải tiến hành thủ tục kê biên; cưỡng chế thi hành án; những vụ việc có giá trị tiền thi hành án lớn ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành; bên cạnh đó trong thời gian Tổng cục THADS chưa có quyết định giao chỉ tiêu chính thức thì thực hiện tạm giao chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự cho các đơn vị Chi cục THADS cấp huyện bằng chỉ tiêu đã giao thực hiện trong năm 2023 để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Xây dựng và ban hành kịp thời các Kế hoạch công tác THADS năm 2024[2]; Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024[3]; Kế hoạch[4] phòng chống tham nhũng năm 2024; Kế hoạch[5] tự kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Cục giai đoạn 2016 – 2023; Kế hoạch[6] thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát năm 2024; Kế hoạch[7] về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028”; Kế hoạch[8] triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kế hoạch[9] phát động phong trào thi đua năm 2024 để các đơn vị trực thuộc bám sát các Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Đồng thời, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2024, tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trực tiếp làm việc với 08 đơn vị cấp huyện[10] và 05 Phòng chuyên môn để quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, nhất là thống nhất giải pháp để tổ chức thi hành án những vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài; những vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu được giao; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án; 21/21 Chi cục THADS cấp huyện đã kịp thời quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Cục THADS tỉnh; phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chấp hành viên trong đơn vị; ban hành Kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua trong công tác THADS, theo dõi Thi hành án hành chính ngày từ những tháng đầu năm 2024 để tạo khí thế thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện đạt kết quả cao trong công tác.
Từ những việc chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nêu trên nên kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác THADS trong 6 tháng đầu năm 2024 của toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ an đã đạt được những kết quả đáng khá cao về các chỉ tiêu công tác THADS, cụ thể:
- Tổng số việc phải thi hành 14.334 việc; trong đó số có điều kiện thi hành 11.904 việc, số chưa có điều kiện 2.430 việc (đã trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng). Số việc thi hành xong 7.222 việc đạt tỷ lệ 60,67% (So với cùng kỳ năm trước tăng 227 việc).
- Tổng số tiền giải quyết 2.503.854.471.000 đồng; trong đó số cũ chuyển sang 1.624.739.968.000 đồng (sau khi đã trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới 879.114.503.000 đồng (So với cùng kỳ tăng 369.654.427.000 đồng).
- Tổng số tiền phải thi hành 2.454.174.843.000 đồng; trong đó số có điều kiện thi hành 1.526.752.189.000 đồng, số chưa có điều kiện 927.422.654.000 đồng (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng). Số tiền thi hành xong 457.748.379.000 đồng, đạt tỷ lệ 29,98%. So với cùng kỳ tăng 189.815.071.000 đồng, tăng 9,86% về tỷ lệ
Bên cạnh các chỉ tiêu chung về công tác Thi hành án dân sự nêu trên thì một số chỉ tiêu cụ thể cũng đều đạt và vượt so với cùng kỳ của năm 2023, đó là:
- Thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước: Thi hành xong 6.280 việc/số tiền 23.339.538.000 đồng, đạt tỷ lệ 74,82% về việc và 24,90% về tiền (Tăng 14 việc so với cùng kỳ năm trước).
- Thi hành vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Thi hành xong 59 việc/số tiền 175.558.693.000 đồng, đạt tỷ lệ 13,92% về việc và 23,71% về tiền (tăng 16 việc, tương ứng 2% và tăng 88.493.985.000 đồng, tương ứng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước).
- Thi hành án đối với các vụ án hình sự về tham nhũng:  Đã thi hành xong 25 việc/ số tiền 2.270.557.000 đồng, đạt tỷ lệ 89,29% về việc và 35,81% về tiền.
- Thi hành án dân sự các vụ trọng điểm: Tổng 27 việc/ số tiền 88.956.947.000 đồng. Rà soát đưa ra khỏi danh sách 09 việc/30.124.582.000 đồng.
Mặc dù kết quả công tác Thi hành án dân sự 6 tháng năm 2024 đạt được những kết quả cao so với cùng kỳ, tuy nhiên, dự báo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian 6 tháng cuối năm 2024 tiếp tục có nhiều khó khăn như phát sinh thụ lý mới những vụ việc có giá trị tiền phải thi hành án lớn (vụ việc thi hành án đối với Công ty TNHH Thái Dương, huyện Đô Lương phải thi hành án số tiền 1.200 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số việc và tiền thi hành án trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn tương đối nhiều (365 việc/564.827.039.000 đồng); vụ việc có điều kiện thi hành giá trị trên 20 tỷ đồng thi hành chưa đạt được theo yêu cầu đề ra. Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của cả năm 2024, toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp hiệu quả như:
- Tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp huyện đối với công tác THADS trên địa bàn để làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để xử lý có hiệu quả đối với các tài sản thi hành án phải tiến hành cưỡng chế kê biên là bất động sản; tàu cá được đóng theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước.v.v..
- Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, kết quả thi hành án dân sự bảo đảm hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2024, trong đó tập trung vào 2 chỉ tiêu chủ yếu là: thi hành xong về việc đạt trên 83,25%, về tiền đạt trên 46,75% trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành.
- Nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp huyện; phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác của Cục THADS tỉnh trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án có giá trị tiền phải thi hành án lớn, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao, bám sát kế hoạch tổ chức thi hành án đã ban hành và thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện ở cơ sở để có chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, không để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan THADS; công tác tiếp công dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người. Triển khai Kế hoạch kiểm tra chuyên đề án chưa có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong trong đó tập trung kiểm tra án chuyển theo dõi riêng qua đó có chỉ đạo các đơn vị Chi cục THADS cấp huyện có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nhất là lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn, giảm thi hành án dân sự khi đã có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra. Tổ chức kiểm tra đột xuất một số tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024) theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục THADS, nhất là có hình thức khen thưởng xứng đáng với những tập thể, cá nhân tổ chức thi hành án đạt thành tích cao, hiệu quả; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS./.
         
                                                                     Trần Công Hòa
                                                Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An
 
[1] Công văn số 1236/CTHADS-VP ngày 03/10/2023 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
[2] Ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-CTHADS ngày 03/01/2024 của Cục THADS tỉnh;
[3] Ban hành theo Quyết định số 372/QĐ-CTHADS ngày 17/10/2022 của Cục THADS tỉnh;
[4] Ban hành  theo Quyết định số 35/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2024 của Cục THADS tỉnh
[5] Kế hoạch số 223/KH-CTHADS ngày 22/02/2024 của Cục THADS tỉnh;
[6] Kế hoạch số 175/KH-CTHADS ngày 02/02/2024 của Cục THADS tỉnh;
[7] Kế hoạch số số 1774/BC-CTHADS, ngày 12/12/2023 của Cục THADS;
[8] Ban hành theo  Quyết định số 572/QĐ-CTHADS ngày 08/12/2023 của Cục THADS tỉnh
[10] Chi cục THADS Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Thành phố Vinh, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: