Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban Cụm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

17/04/2018

hực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, từ ngày 10 - 12/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban Quý II nhằm đánh giá sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị được tổ chức tại 3 Cụm: Cụm đường 1 tại thành phố Vinh, Cụm đường 7 tại huyện Tương Dương và Cụm đường 48 tại huyện Quỳ Hợp.
Tham gia Hội nghị có sự tham của các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện trong các Cụm, cùng với Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị nơi đăng cai Hội nghị.
Hội nghị còn có sự tham gia của đồng chí Lãnh đạo UBND, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo THADS; đại diện Lãnh đạo UBND huyện nơi tổ chức Hội nghị.
Trong báo cáo được thông qua tại Hội nghị của 3 Cụm đã nêu rõ, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Cục THADS tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, như: Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Công tác THADS tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan, kết quả thi hành xong về việc và về tiền đều đạt cao hơn so với năm 2017: toàn tỉnh đã thi hành xong 6.437 việc (đạt 68%) và hơn 87 tỷ đồng (đạt 16%); cao hơn 902 việc ( 3%); về tiền mặc dù thấp hơn 04 tỷ nhưng cao hơn 1% về tỷ lệ. Các mặt công tác khác cũng được chú trọng quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.


 
Mặc dù vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được nhìn nhận, đánh giá và khắc phục trong thời gian tới, như: Kết quả thi hành án, nhất là về tiền toàn tỉnh còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ. Một số đơn vị kết quả thi hành xong còn thấp hơn so với mức bình quân toàn tỉnh, nhất là về tiền có nhiều đơn vị đang rất thấp, như: Nghi Lộc (4%); Diễn Châu (6%); Thái Hòa (8%), Vinh (11%)... Công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị còn hạn chế; qua kiểm tra của Cục THADS tỉnh tại một số đơn vị cho thấy vẫn còn xảy ra vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án...
 
Phát biểu kết luận tại 3 Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá, năm 2018 số lượng việc, giá trị tiền, tài sản phải thi hành tăng cao so với cùng kỳ năm 2017; chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao cao hơn so với những năm trước, do đó việc thực hiện các nhiệm vụ công tác THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, với kết quả đạt cao hơn so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, khó khăn như đã nêu trên, cần được đánh giá, nhận định thẳng thắn, chính xác; kịp thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, quyết liệt, phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2018 thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2018, các cơ quan THADS tỉnh cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau đây: Tập trung cao nhất cho hoạt động tổ chức THADS đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là 4 chỉ tiêu cơ bản về việc, tiền và giảm việc, giảm tiền chuyển kỳ sau. Chú trọng những vụ việc trọng điểm, phức tạp, vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng, việc có giá trị thi hành lớn, những địa bàn có lượng án nhiều… trên cơ sở đó đề ra phương án, giải pháp phù hợp để thi hành đạt hiệu quả. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm chất lượng công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục, sắp xếp kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) nhằm nâng cao chất lượng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện phương án điều động, biệt phái Chấp hành viên cho những đơn vị có lượng án lớn, quá tải trong công việc; rà soát, bố trí cán bộ đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...
Với những giải pháp trọng tâm được đề ra và sự đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Lãnh đạo Cục trong 6 tháng cuối năm 2018, tin tưởng rằng Cục THADS tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018.
 
                                                                                                                                                           Quán Vi Hà - Văn phòng Cục THADS tỉnh Nghệ An
 

Các tin đã đưa ngày: