Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức giao ban cụm Quý III năm 2018

12/07/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, trong các ngày 11, 12 tháng 7 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2018 tại 3 cụm (Cụm đường 48 tại Cục THADS tỉnh, Cụm đường 7 tại huyện Đô Lương và Cụm đường 1 tại thị xã Cửa Lò). 
 
Dự hội nghị có Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện trong các Cụm, cùng với Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị nơi đăng cai Hội nghị.
 
Trong báo cáo được thông qua tại Hội nghị của 3 Cụm đã nêu rõ, kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2018 của Cục THADS tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích. Mặc dù lượng án thụ lý mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ, song toàn tỉnh đã bám sát các kế hoạch, nội dung chỉ đạo của Bộ, Ngành cấp trên, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác THADS trên địa bàn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được quan tâm bảo đảm. Kết quả thi hành xong về việc trong toàn tỉnh đạt 77%, bằng so với cùng kỳ năm 2017 và đã vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao trong năm 2018 (72,5%). Có 01 đơn vị đạt được 3/4 chỉ tiêu về việc, tiền và giảm tiền; 11 đơn vị đạt 02 chỉ tiêu về việc, tiền; 01 đơn vị đạt 02 chỉ tiêu về việc và giảm tiền. Trong đó, có một số đơn vị kết quả thi hành về tiền đối với án tín dụng, ngân hàng đạt khá cao, như: Phòng Nghiệp vụ (95,6%), Anh Sơn (67%), Quỳnh Lưu (57%), Yên Thành (38,5%), Nam Đàn (37,5%)… Các mặt công tác khác cũng được chú trọng quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.
 
 
Mặc dù đạt được những kết quả đáng khen ngợi như trên, nhưng trong 9 tháng vừa qua, công tác THADS trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế cần được nhìn nhận, đánh giá và khắc phục trong thời gian tới, như: Kết quả thi hành về tiền toàn tỉnh còn thấp; chỉ tiêu giảm số việc, số tiền có điều kiện chuyển sang kỳ sau chưa đạt mà còn có chiều hướng tăng; kết quả thi hành về tiền đối với án liên quan đến tín dụng, ngân hàng chưa cao... 
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoàng Thị Thu Trang kết luận và yêu cầu các cụm, các đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức trong những tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 293/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù cho các cơ quan THADS tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cao điểm THADS (đợt 2) do UBND tỉnh phát động; tập trung cao nhất cho hoạt động tổ chức THADS đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là 4 chỉ tiêu cơ bản về việc, tiền và giảm việc, giảm tiền chuyển kỳ sau, trong đó, chú trọng những vụ việc trọng điểm, phức tạp, vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng, việc có giá trị thi hành lớn, những địa bàn có lượng án nhiều...
Với quyết tâm cao độ của Lãnh đạo Cục và công chức, người lao động trong toàn Ngành Thi hành án dân sự tỉnh, với những biện pháp, giải pháp công tác có hiệu quả trong thời gian tới, tin tưởng rằng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018.
 
Lê Thị Huyền Trang - Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: