Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

03/08/2018

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
 
 
         
Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và Chương trình công tác năm 2018, chiều ngày 02/8/2018, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS một số huyện, thị xã, cùng các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa.
 
 
Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Thị Thu Trang thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho các cơ quan thi hành án địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 6 tháng vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lý 14.063 việc việc; số có điều kiện thi hành là 11.222 việc (chiếm 80,4%), kết quả: đã thi hành xong 8.132 việc, đạt tỷ lệ 72,4% (tăng 513 việc tương ứng 6,7% so với cùng kỳ 2017) Tổng số tiền thụ lý là 994 tỷ đồng, có điều kiện thi hành là 598,662 tỷ đồng (chiếm 61,9%), kết quả: đã thi hành xong 113,146 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19% (giảm 11,4 tỷ đồng tương ứng 3% so cùng kỳ năm 2017).
Cũng tại cuộc họp đồng chí Phạm Quốc Nam, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An, Thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã Báo cáo một số vụ việc gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh để giải quyết dứt điểm, như: vụ Nguyễn Thị Tuyết (Đô Lương), vụ UBND phường Lê Lợi (thành phố Vinh), vụ UBND xã Châu Thái (Quỳ Hợp), vụ Trương Thị Thơ (Nghi Lộc)...
 

Sau khi nghe các báo cáo tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã tham gia góp ý kiến và đề nghị những phương án giải quyết các vụ việc trên.
 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã đạt được trong 6 tháng vừa qua, nhất là trong việc tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt, toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong công tác THADS, hành chính trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế cần được nhìn nhận và chỉ rõ như: kết quả thi hành án về tiền còn thấp (19%), nhất là án tín dụng ngân hàng thấp hơn cùng kỳ năm trước 11% về tiền; vai trò của một số Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện còn chưa rõ nét; số lượng đơn thư trong thi hành án có giảm nhưng vẫn còn nhiều… Vì vậy trong 6 tháng cuối năm cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 293/KH-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua cao điểm về THADS trên địa bàn tỉnh; các cơ quan liên quan tổ chức phối hợp tốt với cơ quan thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ… Đồng thời đồng chí Lê Xuân Đại cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn để sớm tổ chức thi hành án có hiệu quả, dứt điểm trong thời gian tới./.
 
                                                                                          Lê Thị Huyền Trang - Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: