Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2020

09/10/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2020
 
Để kịp thời đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, chiều ngày 9/10/2019, Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành, thị trực thuộc.
 

 
Đồng chí Cục trưởng Phạm Quốc Nam và các đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hoài An cùng chủ trì Hội nghị.
 
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Việt thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2020.
Báo cáo đánh giá, năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu về việc và tiền: Thi hành xong 14.044/16.965 việc có điều kiện thi hành, đạt 83% và xong 332,9 tỷ/932,5 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 36% (vượt 9,5 % về việc và vượt 03% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2019); kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100% (vượt 2% so với chỉ tiêu giao); các chỉ tiêu khác cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan THADS tỉnh cơ bản được tăng cường, nội bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định.
 
 
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Hoài An thông qua dự thảo Công văn của Cục THADS tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thi đua cao điểm THADS, THAHC (đợt I) theo Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Năm  2020, Cục THADS tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. UBND tỉnh đã cụ thể hoá bằng Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 08/10/2019 phát động phong trào thi đua về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ngay từ những ngày đầu năm thi đua của Ngành THADS. Kế hoạch chia phong trào thi đua thành 3 đợt cao điểm, cụ thể: Đợt 1 từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019; Đợt 2 từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và Đợt 3 từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/9/2020.
Hội nghị đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, từ đó đưa ra một số giải pháp, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm quý I để đẩy mạnh việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2020. Đồng thời, trao đổi, thống nhất các nội dung, tiêu chí tại dự thảo Công văn chỉ đạo xây dựng kế hoạch thi đua cao điểm THADS, THAHC (đợt I) theo Kế hoạch số 598/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.
 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành THADS tỉnh Nghệ An trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu trong năm 2020, các đơn vị cần tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết 31/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021. Đồng thời, đồng chí đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2020 với 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 02 nhóm giải pháp về quản lý, điều hành và về chuyên môn nghiệp vụ rất cụ thể. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị phải chú trọng, tập trung đẩy mạnh THADS ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm công tác 2020; xác định Quý I/2020 (từ 01/10/2019 - 30/12/19) là một trong những quý trọng tâm để tổ chức thi hành án, vì vậy yêu cầu các đơn vị phải tập trung triển khai nhiệm vụ một cách tích cực, khẩn trương ngay sau Hội nghị.
Toàn thể Hội nghị thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu và quyết tâm thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2020.
 
                                                                              Phan Thị Nhung, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: