Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm Ngày Pháp luật Việt Nam 2019

08/11/2019

 Ngày 08/11/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Tọa đàm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 
Tại buổi Tọa đàm, toàn thể công chức và người lao động đã nghe đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn thể công chức và người lao động; khẳng định vị trí vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong đời sống xã hội nói chung và hoạt động thi hành án dân sự nói riêng.
 
 
Tại buổi Tọa đàm này, các đồng chí Lãnh đạo Cục, báo cáo viên đã quán triệt, phố biến, triển khai một số văn bản mới của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, gồm: Luật Đặc xá năm 2018 và các quy định pháp luật có liên quan về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Quy định 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 2993-QĐ/TU ngày 08/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; các quy định liên quan đến việc phòng chống tấn công mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước nước trên không gian mạng và một số quy định về chính sách dân số đối với đảng viên.
Đồng thời, tại buổi Tọa đàm cũng đã có nhiều ý kiến của cán bộ công chức phát biểu nhận thức sâu sắc thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, qua đó góp ý về định hướng, kế hoạch và phương pháp trong việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam trong các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An, tạo nên sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, ý thức trong việc học tập, nghiên cứu và chấp hành pháp luật trong công tác và cuộc sống.
Thông qua buổi Tọa đàm, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu toàn thể công chức, người lao động tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật bằng việc nâng cao ý thức trong việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cá nhân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Ngày pháp luật Việt Nam, từ đó thực hiện phương châm “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

                                                                                         Chi hội Luật gia Cục THADS tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: