Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020.

29/04/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020.
 
Thực hiện Quyết định số 813/QĐ-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch số 446/KH-THADS ngày 23/4/2020 của Cục THADS tỉnh Nghệ An về tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, sang ngày 29/4/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra các nội dung, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 813/QĐ-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch số 446/KH-THADS ngày 23/4/2020 của Cục THADS tỉnh Nghệ An về tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, sang ngày 29/4/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra các nội dung, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
 
Tại điểm cầu Cục THADS tỉnh có đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, các đồng chí Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hoài An - Phó Cục trưởng đồng Chủ trì Hội nghị; lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chấp hành viên thuộc Cục. Tại điểm cầu của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị có sự tham dự của lãnh đạo Chi cục, cùng toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên đơn vị.
 Các đ/c chủ trì trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Việt và đồng chí Nguyễn Hoài An trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
Năm 2020, với quyết tâm cao độ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị; tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cơ sở; xác định trọng tâm, trọng điểm là tập trung giải quyết đối với các vụ việc về án kinh tế tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án thu cho ngân sách nhà nước, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp, kéo dài có đơn thư khiếu nại... để bám sát từng đơn vị, địa bàn, vụ việc nhằm chỉ đạo Chấp hành viên phụ trách hồ sơ quyết liệt tổ chức thi hành án. Nhờ vậy, công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì được kết quả khả quan, giải quyết xong số lượng việc, tiền tương đối lớn, cụ thể: Về việc, đã thi hành xong 6.980 việc/11.418 việc có điều kiện thi hành, tăng 614 việc so với cùng kỳ 2019; về tiền, đã thi hành xong 159.742.780.000 đồng/1.103.284.450.000 đồng có điều kiện thi hành, so với chỉ tiêu được giao cả năm, Nghệ An đã đạt 76,3% về việc (61% so với chỉ tiêu được giao 80%) và 36,8% về tiền (14% so với chỉ tiêu được giao 38%).     
      Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của Lãnh đạo 6 Chi cục THADS, các ý kến đã nêu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; dự báo tình hình khó khăn trong thời gian tới do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cộng với khối lượng việc, tiền thụ lý mới tăng cao, án khó khăn, phức tạp... Qua đó kiến nghị một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và đề ra giải pháp để tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại năm 2020.
 

Đồng chí Phạm Quốc Nam kết luận chỉ đạo Hội nghị

 
  Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, Chủ trì nhấn mạnh: Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2020, số vụ việc thụ lý mới tăng cao nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, triển khai việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 ngay sau khi kết thúc năm 2019, qua đó kết quả trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm đạt khá.  Trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, các đơn vị phải chú trọng tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau: (i) Thường xuyên kiểm soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của các Chấp hành viên, đặc biệt tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức thi hành án, nhất là đối với những vụ việc trọng điểm, phức tạp, án kinh tế, tham nhũng, vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, việc có giá trị thi hành lớn, những địa bàn có lượng án nhiều, những đơn vị có kết quả còn thấp; (ii) Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh chiều sâu trong quan hệ phối hợp trong chỉ đạo và tổ chức THADS, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, ban ngành liên quan; (iii) Tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp đối với công tác THADS, HC trên địa bàn; (iv) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế tối đa các sai sót, vi phạm trong THADS, nhất là công tác xác minh, phân loại án; trong kê biên, thẩm định, bán đấu giá tài sản THA; (v) Tăng cường công tác vận động đương sự tự nguyện, thỏa thuận thi hành án theo hướng giải quyết dứt điểm vụ việc, vận động người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào nghĩa vụ thi hành... Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả thi hành án…
Tin tưởng rằng, với những biện pháp, giải pháp đã đề ra tại Hội nghị, cùng với sự đồng lòng, nhất trí cao của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên, công chức, người lao động, Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, góp phần tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2020.
 
Lê Thị Huyền Trang, Văn phòng Cục THADS tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: