Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

15/01/2020

 

 
 
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Quốc Nam – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Cục THADS tỉnh.
Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Hội nghị đã được nghe các báo cáo kết quả công tác chuyên môn năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2019 và tổng hợp ý kiến góp ý đối với các dự thảo báo cáo và các Quy chế. Sau đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và được nghe 05 tham luận đến từ các tổ Công đoàn trực thuộc.
Tại Hội nghị đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020 của cơ quan Cục THADS tỉnh, đồng ý với các nội dung dự thảo báo cáo và các ý kiến tham gia đóng góp trong Hội nghị. Đánh giá cao những kết quả toàn diện của Công đoàn cơ quan Cục THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2019; đề cao tính dân chủ, công khai, khách quan trong Hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Công đoàn Cục cần chú ý để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Đào Thị Thanh Mai nhấn mạnh Công đoàn cơ quan trong thời gian tới cần kế thừa những kết quả đạt được, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực sự là trung tâm đoàn kết, tổ ấm của CBCC, người lao động; phấn đấu đưa Ngành Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của Công đoàn viên và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh, ông Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, ghi nhận và tiếp thu lĩnh hội các ý kiến của Hội nghị để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo và các quy chế. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác, nhất trí với những giải pháp đã được nêu ra tại các báo cáo được trình bày tại Hội nghị đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2020: (i) Tiếp tục phổ biến, quán triệt cho công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; (ii) Đẩy mạnh tổ chức thi hành án ngày từ đầu năm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, hành chính được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; (iii) Tranh thủ cố gắng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC, tạo động lực cho CBCC; (iv) phấn đấu cơ quan Cục THADS tỉnh là cơ quan đạt chuẩn văn hóa; (v) Lãnh đạo cán bộ, Chấp hành viên đồng tâm, đồng lòng đoàn kết, vượt khó làm hết trách nhiệm được giao, luôn năng động, sáng tạo, xây dựng tập thể kỷ cương, kỷ luật….
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Công đoàn Cục đã tiến hành ký Giao ước thi đua năm 2020 giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Cục.

 
Kết thúc Hội nghị, bên thềm năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, đồng chí Phạm Quốc Nam chúc toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng./. 
 
 
                                                               Huyền Trang – Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: